Wat is fout met ons Volk?

Pieter V

Pieter V

OPINIE – Het ons nou so afgestomp geraak, dat ons gedrag, dit wat ons sê, getuig van swak smaak en ‘n gebrekkige karakter. Sondag sit almal kietsregop in die kerk en is die vroomheid vanself, maar Maandag word die weeksdrag aangetrek en word al wat leef en beef uitmekaar gevloek en beswadder

So ‘n hele ruk terug in die geskiedenis was daar ‘n Marlene Lehnberg wat berug geraak het as die “sker moordenares”, dan was daar Louisa Chatburn, die “kruisboog-moordenares”, daar was ook Barend Strydom die “Wit Wolf”. Nie tydens een van hulle se verhore is daar teen hulle uit gevaar soos wat tans gebeur in die Pistorius saak nie.

Wat het verander van daardie tyd tot nou, net een ding, daar het ‘n swart regering aan bewind gekom, verder het niks verander nie, ons is nog steeds die blankes van destyds, party net baie ouer as toe. So wat het in die volk se psige gebeur dat ons gedrag so pateties geraak het? Ons eien vir onsself die regte toe van regter, jurie en laksman.

Maar kom Sondag dan sit ons met ons beste Sondag drag en gedrag kietsregop in die kerk en is ons vreeslik vernaam. Laat dit net Maandag word dan trek ons, ons weekdrag en gedrag aan, nog voordat ons by die werk is, was die hond al gevloek, die mede motor bestuurders al gevloek, klompie kras woorde al gelos oor iets wat op die oggend nuus gesê is. Die oomblik wat ons by die kantoor kom, ” haai het jy gehoor van so en so wat die naweek weer dit of dat gedoen het “, en daar klim ons sonde meter met nog ‘n paar kerwe,

Al die sondes wat Paulus voorgelê het , ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug; vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadspreker, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, alles is opgeteken in ROMEINE 1:29-32, verlustig ons onsself in sommige van die sondes, sonder dat ons dit eens meer besef nie.

Wee die een wat dit aan ons probeer uitwys of verskil van ons, en ons is reg om bek te rek, vuis te slaan en sommer agterstraats ongeskik te raak. Dan word die vraag gevra hoekom gaan dit so sleg met ons? Hoekom kry ons so swaar? Hoekom word ons so uitgemoor? Hoekom is daar so baie verdeeldheid onder ons?

Ons almal het die antwoorde op al die vrae wat gevra word, maar of ons gaan luister na die antwoorde is ook ‘n vraag heel op sy eie.

SKRYWER: Pieter V

Boerevolk Erfenisbewaring

Omtrent die skrywer

Pieter Velthuizen

Pieter skryf graag oor Volksaangeleenthede.
Lees gerus Pieter se Blog op Afrikaanse Nuus