WAT EN WAAR: Geloftefees Datums en Plekke 2015

Bloedrivier

Skildery oor die “Slag van Bloedrivier”

GELOFTEFEES – Op 16 Desember 2015 herdenk ons die Goddelike ingryping en oorwinning by die Slag van Bloedrivier in 1838. Daar sal Geloftefeeste gehou word oor die lengte en breedte van Suid-Afrika. Indien daar feeste plaasvind wat nie op die lys is nie, lig ons asseblief in.

Hier volg ‘n lys van Geloftedag byeenkomste dwarsoor die land. Dit is verblydend om te verneem dat daar vanjaar vir ‘n verandering ook ‘n Geloftefees in Kaapstad sal wees.

DIE GELOFTE

“Hier staan ons voor die heilige GOD van hemel en aarde om ‘n gelofte aan Hom te doen dat as Hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as ‘n dankdag, soos ‘n sabbat sal deurbring, en dat ons ‘n huis tot Sy eer sal oprig waar dit Hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte want die eer van Sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan Hom te gee.”

Nota: Verwyder asseblief die spasies weerskante van die “@” teken in epos-adresse. Die spasies is daar geplaas om spam te voorkom wanneer spambots epos-adresse vanaf webtuistes oes.

AKASIA / DE WILDT
ALLDAYS (NOORD-TRANSVAAL)
BADPLAAS
BALTIMORE
BAPSFONTEIN
BAZLEY STRAND (KZN SUIDKUS)
BELFAST
BETHLEHEM
BLOEMFONTEIN
BOKFONTEIN
BOKKRAAL
BOSHOF
BOTHAVILLE
BRAKKLOOF
BRANDFORT
BRITS
BRONKHORSTSPRUIT
CLANWILLIAM
CLOCOLAN
COLIGNY
CULLINAN
DE AAR
DELMAS
DENDRON
DERBY
DUIVELSKLOOF
DULLSTROOM
DUNDEE / VRYHEID
KAAPSTAD

ORGANISASIE SPESIFIEKE FEESTE

BOERE REPUBLIKEINE - BALMORAL

Indien u dalk elders ‘n Geloftefees wil bywoon, kontak gerus ook die organiseerders van verlede jaar se feeste.

SLAG VAN BLOEDRIVIER EKSTERNE VERWYSINGS

Namecheap

Omtrent die skrywer

Redakteur

Afrikaanse Nuus is jou aanlyn koerant !! Sluit by ons aan en skryf oor die verwikkelinge binne jou plaaslike gemeenskap.