Ware Bedreigings en Ware Oplossings

Tussenverkiesings - Ellisras

KAAPSTAD – Tydens die pasafgelope nasionale verkiesing het Afrikaners weer gewys wie hulle as hul grootste bedreiging beskou. Dit is natuurlik die ANC. Dié groot magtige party moet net gestop word is die antwoord wat jy by ‘n groot meerderheid Afrikaners sal kry as jy vir hulle vra wat die kriteria is wat hulle in politieke besluitneming gebruik.

Die idee om die ANC te stop is tekenend van die Afrikaner se oubekende praktiese manier van probleemoplossing. Om reeds vir meer as 350 jaar in Afrika te kon oorleef moes Afrikaners leer om baie pragmaties met hul probleme om te gaan. Die geskiedenis wys vir ons beide die positiewe en negatiewe resultate hiervan. Piet Retief se pragmatisme het hom lelik in die voet geskiet. Daarteenoor was die Boere se pragmatiese hantering van groot probleme en uitdagings tydens die Tweede Vryheidsoorlog baie keer juis hul redding.

Die huidige uitdagings wat Afrikaners in die gesig staar herinner ons aan soveel kere vantevore toe ons hier in Afrika met die rug teen die muur gestaan het. In die verlede het ons elke keer ‘n manier gevind om oor hierdie muur of noem dit dan maar ‘n bestaansversperring te kom.

Elke keer nog het ons daarin geslaag om anderkant uit te kom en weer ‘n nuwe begin te maak. So was die Groot Trek tydens die negentiende eeu ‘n praktiese oplossing vir die probleme van die Boere aan die Oosgrens. Na die Tweede Vryheidsoorlog was ons mense in sak en as, maar verstedeliking en nasionalisme het onder die verskeie praktiese antwoorde getel wat gebruik is om weer bo uit te kom.

Afrikaners is vandag weer weerloos. Daar is regoor die wêreld waarskynlik minder as 3 miljoen blanke, Afrikaanssprekende mense oor. Van hierdie groep assosieer ‘n toenemende deel hulself nie meer met die Afrikanerkultuur en tradisies en selfs die Afrikaanse taal en Christelike geloof nie. Soveel as 20% van ons mense het reeds die land verlaat en is grotendeels vir die behoud van ons volk verlore.

Ons getalle krimp vinnig. Plaaslik word ons mense aan vervreemding en diskriminasie onderwerp. Ons kinders word in baie staatskole geïndoktrineer en selfs die Afrikaanse media speel saam met die afbreek van ons beeld en die skep van ‘n persepsie dat Afrikanerskap verouderd, agterlik en iets van die verlede is.

Om ons probleme op te los moet ons egter begin by probleemidentifisering. Is die ANC regtig die Afrikaner se grootste bedreiging? Kan ons werklikwaar alles wat met ons verkeerd gaan voor hulle deur gaan lê? Kan ons deur net eenvoudig teen die ANC in ‘n verkiesing te stem ons probleme oplos? Waarskynlik juis nie en dit is dan ook waarom die antwoorde wat ons tans probeer skep so verkeerd is.

Die Afrikaner se werklike probleme is eerstens die feit dat ons regoor Suid-Afrika verspreid woon, tweedens dat ons ‘n bevoorregte minderheid is wat as ‘n voormalige verdrukker beskou word en derdens die lawwe idee wat baie Afrikaners in hul ronddra dat indien ons, ons alles vir Suid-Afrika gee, daar groot begrip vir ons voortbestaan sal wees. Die oplossing vir ons mense lê in konsentrasie, samewerking ten spyte van ons verskille en ‘n verlaging van Suid-Afrika en ‘n verhoging van die Afrikaner op ons prioriteitslys. Dan mag daar dalk net hoop vir oorlewing wees.

[divider style=”single” border=”medium”]

Red – Die saak wat vir die Boervolk uitgestaan het vanuit die verkiesing was die groot mate van polarisasie wat daar gedoen was in aantog na die verkiesing toe. Skielik was die Afrikaners nie meer so oorgretig om die bestaande politieke partye te steun soos in die verlede – en veral soos wat daar ten tyde van die verkiesing in 1994 was nie.

Die speelveld is wyd oopgegooi met dié dat Boere Krisis Aksie (BKA) en die Pro-Afrikaanse Aksie Groep (Praag) wat onderskeidelik ‘n belangegroep vir die boere en ‘n taal en kultuurgroep is, wat hul oorspronklike doel en missie versaak het om ‘n politieke baadjie aan te trek, en tot die politiek toe te tree, in ‘n gesamentlike aksie met die Cloetes se Federale Vryheidsparty (FVP).

Dit wou verder voorkom dat die nuutgestigte Front Nasionaal (FN) wat duidelik van meet af staatgemaak het op die ondersteuning van die derduisende lede wat ook op hul Facebook groepe aangeteken is. Die aanvalle wat daar egter deur die stemwerwingsveldtog op verskeie ander groepe geloods is, en ook teen indiwidue soos Sunette Bridges, en veral teen die Boervolk, het groot getalle mense reeds blootgestel aan die swak dissipline, die swak leierskap, die gebrek aan kennis van die historiese feite en die onverdraagsaamheid van die kandidate en lede van FN teenoor die wat nie hul sieninge gehandhaaf het nie.

Eerder as om in ‘n eerlike en oop debat betrokke te raak het vele van die voornemende kandidate eerder aanvegbare stellings gemaak, botweg geweier om antwoorde te verskaf op mense se eerlike vrae, en ook sommer vraagstellers ontvriend en selfs vanaf hul hul Facebook profiele geblok sodat “moeilike kliënte” nie die vlase en skewe stellings wat gemaak is kon sien nie.

Daar was menigmaal ‘n bereidwilligheid by die lede van die genoemde groepe om toe te tree tot ‘n oop debat wat – met stellings wat deur hulle gemaak is en deur hul opponente weerlê is, dan in ‘n bekgeveg ontaard het. Dit was duidelik dat die Boervolk hulle van die stembus weerhou het, en dat die Afrikaners wat wel agting en respek vir die Boervolk het, eerder hul steun aan die VF+ en DA gegee het, of ook net van die stembus weggebly het.

Die Afrikaners van die Front Nasionaal was dus sy eie grootste vyand.

Boerevolk Erfenisbewaring

Omtrent die skrywer

Orania Blog

Die Orania Blog is ‘n plek waar inwoners meer oor die lewe in Orania vertel. Blog: http://www.oraniablog.co.za