Van Vernederde tot Verheerlikte Liggaam

Bybel (640x480) Lees: Filip. 3:17 – 4:1. “… die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om glykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam …” (Filip. 3:20 – 21).

Ons huidige liggaam word beskryf as ’n “vernederde liggaam” omdat verwys word na die vernedering, verlaging in status wat dit ondergaan het tydens die sondeval. En uiteindelik sal dit die laagtepunt in hierdie vernedering beleef in die graf.

Die eens trotse kroon van God se skepping eindig sonder enige glorie of eer in stof – die stof waaruit hy geskape is. Daarteenoor word die liggaam wat aan ons toegeken gaan word op die oordeelsdag vergelyk met die verheerlikte liggaam van Jesus Christus ná sy opstanding uit die graf en meer nog, ná sy hemelvaart.

As ons teksvers sê dat ons “gelykvormig” sal wees aan Christus se verheerlikte liggaam, word dit duidelik dat ons verheerlikte liggaam oor dieselfde eer en glorie sal beskik as sy liggaam soos ons daarvan lees in die Woord van God.

Soos Hy opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van die Vader, sal ons ons ewige woning wat Hy vir ons gaan berei het in die huis van sy Vader kan betrek en saam met Hom regeer tot in ewigheid. Dieselfde Goddelike almag waarmee God alles uit niks geskape het en waarmee Jesus Christus uit die dood en graf opgestaan het, sal ook ons vergane liggaam uit die stof herskep.

Al ons vrae oor hoe dit dan tog moontlik kan wees, word ondervang met die woorde “volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp” (vs. 21). Met sy oorwinning oor die bose het Christus alles aan Homself onderwerp – ook die dood en die graf.

Hy heers nou daaroor en sál ons as Heerser verheerlik op die laaste dag. Gebed: Dankie, Here Jesus, dat U alles oorwin het – ook die dood sodat ek kan uitsien om verheerlik op te staan op die oordeelsdag.

AMEN.

Skrywer: Adri van Staden

Virtuele Bier