SLEUTELWOORD ARGIEWE: Uit die Woord


Vader is Almagtig!

DAGSTUK – Kom ons kyk hoe Almagtig is ons Vader. Kyk hoe het Hy deur die geslag van Adam tot Noag vir ons voorspel, hoe Hy ons sal verlos en red! Adam: Man of Mens Set: Aangestel (appointed), bemagtig (possess) Enos: Sterfling (mortal man), swak (feeble), verganklik (frail) Kenan: droefheid en smart (sorrow) Mahalálel: Die Geseënde God (Elohim), (The blessed…

Die Grootste Sonde

DAGSTUK – Vandag het ek ‘n vraag: Watter sonde is dan die grootste? Rook, drink, skinder, hoerreer, vuiltaal, ooreet, afgunstig, moord, twis, haat, onvergewings-gesindheid, tweedrag en daar is baie meer. Hier is net ‘n paar van dit. Mense is so lief om sonde in katogorieë te plaas en te oordeel. Soos iemand wat rook – is dit die grootste sonde?…

Geroep tot Gemeenskap met Christus

Lees: 1 Kor. 1:1 – 9 “God … deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus, onse Here” (1 Kor. 1:9). By die sondeval is die baie intieme liefdesband tussen die mens en sy Skepper vernietig. Daar het ’n afstand, gevul met ’n ingebore, natuurlike haat, tussen mens en God gekom. Adam het toe vir…

Sendingopdrag aan die Konings en Nasies

UIT DIE WOORD – Ons het ‘n opdrag uit die Woord om sendingwerk te doen Gén 35:9 – Toe verskyn God weer aan Jakob, by sy terugkoms uit Paddan-Aram, en Hy seën hom; Gén 35:10 – en God sê vir hom: Jou naam is Jakob; jy sal verder nie Jakob genoem word nie, maar Israel sal jou naam wees. En…

Die Boek van die Lewe

Lees: Openb. 20:11 – 15. “En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ’n ander boek, die boek van die lewe, is geopen …” (Openb. 20:12). Op die oordeelsdag, die dag van verheerliking, sal die heerlikheid van die verlossing wat Jesus Christus gebring het, tot volle ontplooiing kom. Alle mense…

Die Onmag van die Sondige Vlees en Bloed

Lees: 1 Kor. 15:45 – 58. ”Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie …” (1 Kor. 15:50). Die heerlikheid waarmee die kinders van God beklee gaan word op die oordeelsdag dra spreekwoordelik ’n groot gewig, want dit is te swaar, te groot om deur die fisiese, sterflike liggaam van die…

Opgewek In Heerlikheid

Lees: 1 Kor. 15:35 – 44. “’n Natuurlike liggaam word gesaai, ’n geestelike liggaam word opgewek …” (1 Kor. 15:44). Op die oordeelsdag gaan alle mense sedert Adam en wat gesterf het, opgewek word uit die dood – ons almal sal liggaamlik uit die graf opstaan. Hoewel ons soos Christus met dieselfde, herkenbare liggaam uit die graf sal kom, gaan…

Van Vernederde tot Verheerlikte Liggaam

Lees: Filip. 3:17 – 4:1. “… die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om glykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam …” (Filip. 3:20 – 21). Ons huidige liggaam word beskryf as ’n “vernederde liggaam” omdat verwys word na die vernedering, verlaging in status wat dit ondergaan het tydens die sondeval. En uiteindelik sal dit…
Namecheap