SLEUTELWOORD ARGIEWE: Jesus Christus


Geroep tot Gemeenskap met Christus

Lees: 1 Kor. 1:1 – 9 “God … deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus, onse Here” (1 Kor. 1:9). By die sondeval is die baie intieme liefdesband tussen die mens en sy Skepper vernietig. Daar het ’n afstand, gevul met ’n ingebore, natuurlike haat, tussen mens en God gekom. Adam het toe vir…

Van Vernederde tot Verheerlikte Liggaam

Lees: Filip. 3:17 – 4:1. “… die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om glykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam …” (Filip. 3:20 – 21). Ons huidige liggaam word beskryf as ’n “vernederde liggaam” omdat verwys word na die vernedering, verlaging in status wat dit ondergaan het tydens die sondeval. En uiteindelik sal dit…

Vreemdelinge op Pad na ‘n Hemelse Vaderland

Lees: Heb. 11:1 – 16. “… bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was … hulle ’n vaderland soek … nou verlang hulle …” (Heb. 11:13, 14, 16). Die aartsvaders het dit reeds geglo; ons glo dit met groter sekerheid; ons is hier slegs vreemdelinge en tydelike inwoners met ’n permanente burgerskap in die hemel (Filip. 3:20). Die beeld…

Spanpoging Tot Ons Heil

Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur; Joh. 16:8 en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel: – Joh. 16:7…

Jesus Kom Nie Terug Nie – Vatikaan

VATIKAAN – ‘n Segsman van die Roomse Katolieke Vatikaan het amptelik aangekondig dat die Wederkoms van Jesus Christus, die Eniggebore Seun van God, moontlik nie gaan gebeur nie, maar het by volgelinge aangedring om steeds met hul godsdiens aan te hou, ten spyte van die nuus. Kardinaal Giorgio Salvadore het gesê dat hierdie jaar se 1,981ste herdenking van die Hemelvaart…...


Die res van hierdie inhoud is beskikbaar vir Brons, Silwer, Goud and Platinum lidmaatskap alleenlik.

Teken Aan of Registreer indien u nog nie aangesluit het nie. Dit is beslis die moeite werd!

En Ek sê vir jou: Jy is Petrus…

“En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie” (Mat. 16:18). Wie of wat is die gemeente of kerk van die Here Jesus waarvan Hy hier praat? Kyk ons na die Griekse woorde vir gemeente (ekklesia) en kerk (kuriake), sien ons…
Boerevolk Erfenisbewaring