SLEUTELWOORD ARGIEWE: Bert Willering


Sendingopdrag aan die Konings en Nasies

UIT DIE WOORD – Ons het ‘n opdrag uit die Woord om sendingwerk te doen Gén 35:9 – Toe verskyn God weer aan Jakob, by sy terugkoms uit Paddan-Aram, en Hy seën hom; Gén 35:10 – en God sê vir hom: Jou naam is Jakob; jy sal verder nie Jakob genoem word nie, maar Israel sal jou naam wees. En…
Namecheap