SLEUTELWOORD ARGIEWE: Adri van Staden


Geroep tot Gemeenskap met Christus

Lees: 1 Kor. 1:1 – 9 “God … deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus, onse Here” (1 Kor. 1:9). By die sondeval is die baie intieme liefdesband tussen die mens en sy Skepper vernietig. Daar het ’n afstand, gevul met ’n ingebore, natuurlike haat, tussen mens en God gekom. Adam het toe vir…

Die Boek van die Lewe

Lees: Openb. 20:11 – 15. “En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ’n ander boek, die boek van die lewe, is geopen …” (Openb. 20:12). Op die oordeelsdag, die dag van verheerliking, sal die heerlikheid van die verlossing wat Jesus Christus gebring het, tot volle ontplooiing kom. Alle mense…

Die Onmag van die Sondige Vlees en Bloed

Lees: 1 Kor. 15:45 – 58. ”Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie …” (1 Kor. 15:50). Die heerlikheid waarmee die kinders van God beklee gaan word op die oordeelsdag dra spreekwoordelik ’n groot gewig, want dit is te swaar, te groot om deur die fisiese, sterflike liggaam van die…

Opgewek In Heerlikheid

Lees: 1 Kor. 15:35 – 44. “’n Natuurlike liggaam word gesaai, ’n geestelike liggaam word opgewek …” (1 Kor. 15:44). Op die oordeelsdag gaan alle mense sedert Adam en wat gesterf het, opgewek word uit die dood – ons almal sal liggaamlik uit die graf opstaan. Hoewel ons soos Christus met dieselfde, herkenbare liggaam uit die graf sal kom, gaan…

Van Vernederde tot Verheerlikte Liggaam

Lees: Filip. 3:17 – 4:1. “… die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om glykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam …” (Filip. 3:20 – 21). Ons huidige liggaam word beskryf as ’n “vernederde liggaam” omdat verwys word na die vernedering, verlaging in status wat dit ondergaan het tydens die sondeval. En uiteindelik sal dit…

Vreemdelinge op Pad na ‘n Hemelse Vaderland

Lees: Heb. 11:1 – 16. “… bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was … hulle ’n vaderland soek … nou verlang hulle …” (Heb. 11:13, 14, 16). Die aartsvaders het dit reeds geglo; ons glo dit met groter sekerheid; ons is hier slegs vreemdelinge en tydelike inwoners met ’n permanente burgerskap in die hemel (Filip. 3:20). Die beeld…

Spanpoging Tot Ons Heil

Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur; Joh. 16:8 en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel: – Joh. 16:7…

En Ek sê vir jou: Jy is Petrus…

“En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie” (Mat. 16:18). Wie of wat is die gemeente of kerk van die Here Jesus waarvan Hy hier praat? Kyk ons na die Griekse woorde vir gemeente (ekklesia) en kerk (kuriake), sien ons…
Boerevolk Erfenisbewaring