Stemmery Betekenisloos: Politici Onbetroubaar

Vote Verkiesing 640x480PRETORIA – Ongeveer 43% van die volwasse bevolking in Suid-Afrika is van mening dat die verkiesing betekenisloos is, het die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN) Donderdag gesê. Die RGN het in 2013 bevind dat 43% (twee vyfdes) van mense met die stelling saamstem: “Stemmery is betekenisloos omdat geen politikus vertrou kan word nie”.

Altesaam 41% van die volwasse bevolking stem ook met die volgende stelling saam: “Nadat hulle verkies is, is alle partye dieselfde, so stemmery dien geen doel nie”. Die RGN het die voorverkiesingopname tussen 2003 en 2013 gehou.

Namecheap

Omtrent die skrywer

David Boerseun

Selfwerksaam, en 'n onbeskaamde Christen, onbeskaamd Boer en onbeskaamd Afrikaans.
Webtuiste: DavMar Tegniese Dienste.