Soek ‘n Spesifieke Foto op die Internet

Google Images 640x428

WENKE – Baie internetgebruikers is reeds bewus van “Google Images“, maar die fasiliteit kan ook gebruik word om vir ‘n spesifieke foto of ander grafika op die internet te soek deur op die kamera te klik. Sien gerus die video hierna.

Wanneer daar na ‘n foto gesoek word m.b.v. Google se soekfasiliteite, let ook op na die “Search Tools” aan die regterkant. Die “Search Tools” kan gebruik word om verskeie opsies uit te oefen soos om foto’s te soek van ‘n bepaalde grootte, kleur, tipe, binne ‘n spesifieke tydperk, met spesifieke gebruiksreg en vele meer.

LW: “Search Tools” verskyn eers op die soekresultate nadat daar vir ‘n foto of grafika gesoek is. Doen dus eers ‘n basiese soek en wees daarna meer spesifiek m.b.t. die grootte, kleur, tipe, gebruikreg, ens.

Google Image Search Tools

Gebruik Google se “Search Tools” om vir meer spesifieke fotos of grafika te soek.

‘n Ander alternatief om vir ‘n spesifieke foto te soek, is Tin Eye.

Lekker soek tot die volgende wenk aan onin ons Rekenaar Hulpbronne.

Namecheap

Omtrent die skrywer

Redakteur

Afrikaanse Nuus is jou aanlyn koerant !! Sluit by ons aan en skryf oor die verwikkelinge binne jou plaaslike gemeenskap.