Sendingopdrag aan die Konings en Nasies

Bybel (640x480)UIT DIE WOORD – Ons het ‘n opdrag uit die Woord om sendingwerk te doen

 • Gén 35:9 – Toe verskyn God weer aan Jakob, by sy terugkoms uit Paddan-Aram, en Hy seën hom;
 • Gén 35:10 – en God sê vir hom: Jou naam is Jakob; jy sal verder nie Jakob genoem word nie, maar Israel sal jou naam wees. En Hy het hom Israel genoem.
 • Gén 35:11 – Verder sê God vir hom: Ek is God , die Almagtige. Wees vrugbaar en vermeerder. ‘n nasie, ja, ‘n menigte van nasies, sal van jou afstam, en konings sal uit jou lendene voortkom.

Paulus se sendings opdrag is na die menigte van nasies en konings wat uit Jakob se nageslag gebore is.

 • Handelinge 9:15 – Maar God sê vir hom (Ananias): Gaan, want hy is vir My ‘n uitverkore werktuig om my Naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel.
 • Handelinge 9:16 – Want Ek sal hom toon hoeveel hy vir my Naam moet ly.
 • Handelinge 28:20 – Om hierdie rede dan het ek versoek om u te sien en toe te spreek, want dit is oor die hoop van Israel dat ek met hierdie ketting geboei is.
 • Handelinge 26:6 – En nou staan ek tereg oor die hoop op die belofte wat aan die vaders deur God gedoen is,
 • Handelinge 26:7 – waartoe ons twaalf stamme wat God aanhoudend dag en nag dien, hoop om te kom; oor hierdie hoop, koning Agríppa, word ek deur die Jode beskuldig.
 • Romeine 10:1 – Broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding.
 • Romeine 10:2 – Want ek getuig van hulle dat hulle ‘n ywer vir God het, maar sonder kennis.
 • Romeine 10:3 – Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie.

Sela – Bert Willering

Boerevolk Erfenisbewaring