PERSVERKLARING: FN Bied Volle Ondersteuning aan Sunette

Sunette Bridges

Sunette Bridges

PERSVERKLARING – Front Nasionaal bied volle steun aan Sunette Bridges – beroep op lede om aktief deel te neem aan versetaksie

Front Nasionaal het volle steun gebied aan die aktivis, Sunette Bridges, in haar beplande versetaksie teen die verwydering van die standbeeld van Paul Kruger op Kerkplein in Pretoria..

Die versetaksie is terselfdertyd ‘n oproep op eenheid onder endersdenkende individue en groeperinge om ons gesamentlik te verset teen verdere vandalisme of beoogde verwydering van nasionale gedenkwaardighede of erfenissimbole. Me Bridges het reeds aangedui dat sy beplan om haarself Woensdagoggend ana die beeld op Kerkplein te ketting. Soortgelyke aksies vind plaas in Kaapstad en Rustenburg en ander plekke in die land.

Front Nasionaal steun hierdie aksie heelhartig en sal daar wees om ook onsself vas te ketting. Ons roep al ons ondersteuners op om Woensdagoggend om 08:30 op Kerkplein te wees sowel as by die standbeeld van Jan van Riebeeck in Kaapstad en by die Kruger-beeld in Rustenburg – Front Nasionaal


ENGLISH

MEDIA RELEASE – Front National pledges full support to Sunette Bridges – calls on members to take part in act of defiance.

Front National offered full support and assistance to activist, Sunette Bridges, in a proposed action to oppose the removal of the statue of Paul Kruger from Church Square in Pretoria.

This act of defiance is a call for unity of all like-minded individuals and groups to resist any further acts of vandalism or intention of removal of national heritage sites and symbols. Ms Bridges indicated that she plans to chain herself to the statue on Wednesday, while similar protests will take place in other places around the country, including Cape Town and Rustenburg.

Front National will be there to chain ourselves to the statue as well and we call on all our supporters to be on Church Square at 08:30 on Wednesday 8 April as well as at the statue of Jan van Riebeeck in Cape Town and the Paul Kruger Statue in Rustenburg – Front Nasionaal

Virtuele Bier

Omtrent die skrywer

Briewe en Persverklarings (Opinie)

Nuusberigte, Rubrieke, Grappe, Briewe en Persverklarings. U kan nou publikasies aanlyn indien. - Sien vrywaring, terme en voorwaardes.