Opgewek In Heerlikheid

Bybel (640x480) Lees: 1 Kor. 15:35 – 44. “’n Natuurlike liggaam word gesaai, ’n geestelike liggaam word opgewek …” (1 Kor. 15:44).

Op die oordeelsdag gaan alle mense sedert Adam en wat gesterf het, opgewek word uit die dood – ons almal sal liggaamlik uit die graf opstaan. Hoewel ons soos Christus met dieselfde, herkenbare liggaam uit die graf sal kom, gaan die opstandingsliggaam baie verskillend wees van die liggaam wat in die graf weggelê is.

Hier word dié verskil saamgevat met die begrippe “natuurlike” en “geestelike”.

Wat daarmee bedoel word, word in die voorafgaande verse beskryf. In vers 42 vind ons die onderskeid “verganklikheid” en “onverganklikheid”. Lg. is ’n negatiewe term – daar word dus geïmpliseer dat iets (verganklikheid) weggeneem gaan word van die liggaam wat gesterf het.

Hierdie eienskap is aan die mens toegevoeg tydens die sondeval: voor die sondeval was die mens nie verganklik nie. Adam (en Eva) het egter deur aan God ongehoorsaam te wees, veroorsaak dat God as deel van die straf op die sonde, verganklikheid by die mens se wese gevoeg het.

Christus se verlossing bevry die uitverkorenes van hierdie eienskap omdat Hy die toorn van God gedra het. Daarom gaan ons opstaan sonder die eienskap van verganklikheid.

In vers 43a word onderskei tussen “oneer” en “heerlikheid”. Hier sien ons dat die mens weer iets terugkry wat hy tydens die sondeval verloor het; nl. eer of heerlikheid. Christus het eer en heerlikheid vir ons verdien aan die kruis. In vers 43b lees ons dat die swakke mens met Goddelike krag bedeel sal wees in sy verheerlikte staat – die krag wat Christus met sy opstanding en hemelvaart gedemonstreer het.

Dit is eienskappe van ’n “geestelike liggaam” – streng gesproke ’n teenstelling, maar ’n buite-aardse, ewige, hemelse wese met heerlikheid beklee.

Gebed: Vader in die hemel, dankie dat ek eendag saam met U in die hemel sal wees.

AMEN.

Skrywer: Adri van Staden

Namecheap