Vrae en Antwoorde

Hier beantwoord ons algemene vrae. Kies die toepaslike opskrif en klik dan op die vraag om die antwoord te vind.

OOR AFRIKAANSE NUUS

Vrae en Antwoorde oor Afrikaanse Nuus

Waar lees ek meer oor Afrikaanse Nuus?
Wat is Afrikaanse Nuus se Missie en Visie?
Hoe kontak ek Afrikaanse Nuus?
Waarom word die Identiteite van die Redaksionele Bestuur en Skrywers soms verswyg?
Waar kan ek 'n Persverklaring, Berig of Brief indien?
Hoe kan ek Kommentaar op Berigte lewer of self Berigte Skryf?

LIDMAATSKAP

Vrae en Antwoorde oor Lidmaatskap by Afrikaanse Nuus.

Waarom Lidmaatskap?
Waar kry ek my Lidmaatskap Rekening?
Waar wysig ek my Profiel?
Kan ek my Lidmaatskap Wysig of Kanselleer?
Is dit Eenmalige of Herhalende Betalings?
Wat gebeur by Verstryking van my Lidmaatskap?
Kry ek 'n Faktuur vir my Betaling?
Hoe verskil Lidmaatskap-opsies van mekaar?
Is daar korting vir Pensionarisse en Werklose Persone?

FINANSIËLE BYDRAES

Vrae en Antwoorde oor finansiële bydraes aan Afrikaanse Nuus.

Waarom Bydraes?
Wat is Afrikaanse Nuus se inkomste?
Waarvoor sal Bydraes en Ledegelde aangewend word?
Wat beloop die Maandelikse Bedryfsuitgawes?
Wie het tot hede hierdie Uitgawes gedek?
Waarom vra Afrikaanse Nuus nie gereeld vir Bydraes nie?
Hoe kan Bydraes gemaak word?
Is dit Veilig om Betalings op hierdie wyse te doen?
Hoe Kanselleer ek my Maandelikse Bydrae?
Waarom word BMarkSA as begunstigde aangedui?