Missie en Visie

Afrikaanse Nuus 500x500MISSIE

Afrikaanse Nuus is die verskaffer van ‘n uitmuntende en koste-effektiewe media, nuus en kommunikasie netwerk vir die konserwatiewe blanke Afrikaanse gemeenskap; met nuus, rubrieke, opinies en ander informasie as sentrale fokuspunt. Met ‘n fundamentele anker in Bybelse norme en ‘n soeke na die onbeskaamde waarheid, dien Afrikaanse Nuus as spreekbuis vir nuus en kommunikasie met- en tussen Boere-volksgenote.

VISIE

Dit is ons visie om te vorder tot ‘n volwaardige media-huis en kommunikasie-netwerk met elektroniese en gedrukte koerante, tydskrifte, radio en televisie uitsendings, wat Suid-Afrikaners regoor die wêreld via die digitale media en internet kan bereik om sodoende as kommunikasie kanaal te dien tussen volksgenote wat die onbeskaamde en omvattende waarheid soek of wil uitdra. Deur die gebruik van gevorderde moderne tegnologie en samewerkingsooreenkomste is dit reeds moontlik om sinergie tussen verskeie onafhanklike publikasies en instansies te bevorder sodat die somtotaal van alle berigte en hulpbronne vir alle deelnemende instansies beskikbaar is. Sodoende kan duplisering van hulpbronne en kostes uitgeskakel word om koste-effektiwiteit te bevorder terwyl die omvang van nuusdekking uitgebrei word met behoud van die onafhanklikheid en uniekheid van alle deelnemers aan die media-netwerk. Daardeur is dit ook ons hoop en wens dat verskillende Suid-Afrikaanse groepe en organisasies hul toekoms doelwitte en ideale kan verwesentlik sonder om hul identiteit, onafhanklikheid, waardestelsels of ideologiese strewes in te boet.