Oor Ons

WELKOM

Afrikaanse Nuus verwelkom vrydenkende mense wat trots is op hul eie kultuur, identiteit en erfenis; en wat genoeg gehad het van propaganda en indoktrinasie deur die formele media en politici. Ons voertaal is Afrikaans en ons is voorstanders van konserwatiewe norme, waardes en Bybelse beginsels ingevolge ons Missie Verklaring.

OMTRENT ONS

Afrikaanse Nuus (AN) is op versoek van die gemeenskap daargestel is as ‘n openbare kommunikasie medium, soortgelyk aan sosiale media, maar in die vorm van ‘n nuusjoernaal. Die doel met Afrikaanse Nuus is bloot om ‘n platvorm te skep waar die publiek oor gebeure in hul omgewing verslag kan doen, uiting te kan gee aan hul opinies en gevoelens in ‘n omgewing waar vryheid van spraak en die mens erken en aanvaar word, en wat as ‘n podium dien vir publieke aankondigings en bekendstellings.

Waar nodig, word outomatiese elektroniese stelsels aangewend om RSS-nuusvoere in te trek sodat Afrikaanse Nuus ook dien as nuusversamelaar met skakels na die oorspronklike brondokumente van talle onafhanklike publikasies. Sodoende dien die Afrikaanse Nuus ook as nuusagentskap vir verskeie belangegroepe, sodat die publiek ‘n oorsig van die dag se belangrikste nuusgebeure op een sentrale punt kan bekom.

Dit is onafwendbaar dat daar besware teen die insluiting van sekere publikasies mag wees. Ter wille van ‘n gesonde balans is dit egter ook nodig om bewus te wees van ander persepsies en te kies wat jy wil lees en wie jy wil ondersteun. Daarsonder is ons besig met eensydige propaganda soos die talle ander media publikasies wat daarna streef om “polities korrek” te wees terwyl die waarheid verdraai word.

Onderhandelings is tans in die proses om sake tussen verskeie belangegroepe te formaliseer met die oog daarop om ‘n amptelike nuusagentskap tot stand te bring; wat dan ook gedrukte publikasies mag uitgee en versprei. Hierdie webtuiste dien tans as toets-fasiliteit om tegnologiese opsies te beproef en te demonstreer.

BASIESE BEGINSELS EN VOORWAARDES

Let asseblief op die volgende:

  1. Afrikaanse Nuus is onafhanklik van die onderskeie publiseerders.
  2. Publikasies reflekteer nie noodwendig die sienswyses van Afrikaanse Nuus, die redaksie of moderators nie. Gereelde skrywers se publikasies kan deur die skrywer self vrygestel word vir publikasie sonder kontrole of moderering deur die redaksie.
  3. Afrikaanse Nuus is bloot die draer van die boodskap en aanvaar geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid vir enige publikasie deur enige iemand nie.
  4. Afrikaanse Nuus maak nie gebruik van formele joernaliste nie, en is bloot ‘n publikasie platvorm vir die publiek. Ons poog wel om joernalistieke integriteit te handhaaf deur interne opleiding aan gereelde skrywers te verskaf.
  5. Ons het geen affiliasie met enige van die publiseerders nie en het ook geen amptelike verbintenisse met enige politieke party, godsdienstige of ander groep nie.
  6. Anders as die formele media, is dit geensins ons doel om polities korrek te wees nie; daarom versprei ons ook nuus en informasie wat andersins deur die formele media verswyg en onderdruk word.
  7. Hoewel daar publikasies is waarmee die ons nie noodwendig saamstem nie, glo ons aan die vryheid van spraak binne beskaafde norme soos verskans in die internasionale reg en nie noodwendig soos beperk deur die Suid-Afrikaanse- of ander regerings nie.
  8. Aanhitsing tot geweld, haatspraak en/of die gebruik van neerhalende terme of woorde word wel summier verbied.
  9. Ons erken die privaatheid van mense. Indien publiseerders, skrywers of bronne verkies om anoniem te bly, sal ons alles in ons vermoeë doen om daardie anonimiteit te beskerm en te verdedig.
  10. Hierdie webtuiste word tans in die Verenigde Sate van Amerika gehuisves.

VRYWARING

Skrywers van artikels word ontmoedig om enige publikasie direk aan te haal en word aangeraai hul eie oorspronklike artikels in hul eie woorde weer te gee onder die volgende vrywaringsooreenkoms:

Alle artikels, briewe, standpunte en kommentare van lesers en/of gebruikers wat op Afrikaanse Nuus se webblad of elders gepubliseer word, is gepubliseer deur onafhanklike en vrydenkende mense. Die siening, mening, standpunte en kommentare van mense wat gepubliseer word, is hulle eie en verteenwoordig nie noodwendig die siening van Afrikaanse Nuus, die redaksie, ander deelnemers, administrateurs of klublede nie. Afrikaanse Nuus se redakteurs, administrateurs en moderators behou die reg voor om enige deel van publikasies, ander bydraes en/of kommentare te verwyder sonder kennisgewing aan die bydraer, skrywer daarvan of aan enige iemand anders.

TOEPASLIKE WETGEWING

Ons lesers, skrywers en fasiliteite is versprei regoor die wêreld, en daarom word statutêre- en ander wette van regerings en lande verwerp, en erken ons slegs die internasionale gemenereg. Ons verklaar dat ons vreedsame intensies het en dat ons geweld verwerp.