Ons Volk is in ‘n Krisis

Die Boervolk - 'n Volk in Krisis

‘n Volk in Krisis

VOLK in KRISIS: – Mense leer en word deur die plek en die mense rondom hulle beïnvloed. In ‘n land soos Suid-Afrika het baie mense van die stories geleer van wat om hulle gebeur. Hierdie stories dra inligting en idees oor die lewe en die gebruike, tradisies en herinneringe soos oorgedra van ouers na kinders

KULTUUR

Volkspele

Volkspele

Kultuur verwys na die manier van die lewe van ‘n spesifieke groep mense. Dit is ‘n manier van optrede, oortuigings, waardes, gebruike wat gevolg word, kleredrag, persoonlike versiering en juwele, verhoudings met ander en spesiale simbole en kodes. Kultuur word oorgedra van een generasie (ouers) na die volgende (kinders).

Sakresies

Sakresies

Kultuur is nie staties nie, maar altyd veranderende as elke generasie dra sy ervaring van die wêreld en gooi dit weg dinge wat nie meer nuttig is vir hulle. Net soos Boeresport dae en Volkspele wat so te sê dood geloop het, Kultuur is ‘die pad van die lewe vir ‘n hele gemeenskap. Dit sluit kodes van maniere, kleredrag, taal, godsdiens, rituele, norme van gedrag soos die reg en moraliteit, en stelsels van geloof. Hoeveel van ons kinders  en selfs volwassenes ken nog speletjies soos Bok-Bok, Kennetjie, Blikaspaai, Haanskop, Aartappel– en eier-resies driebeen resies, sakresies en wie weet wat dit beteken om te sê “jy het sy tol geëts”.

Verskeie definisies van kultuur weerspieël uiteenlopende teorieë vir die begrip, of kriteria vir die evaluering van menslike aktiwiteit. Dit word beskryf as kultuur van ‘n komplekse geheel wat insluit kennis, geloof, kuns, morele waardes, die reg, persoonlike , en enige ander vermoëns, gewoontes wat deur die mens beoefen word as ‘n lid van ‘n sekere kultuur groepering.

Boerekrygers wat aan die skyngeveg teen die Engelse deelgeneem het

Majuba 2014 – Boerekrygers wat aan die skyngeveg teen die Engelse deelgeneem het

Hoe ontwikkel ‘n sekere groep se kultuur?. Kultuur is nie iets wat jy mee gebore word. Dit word aangeleer by familie, skool, godsdienstige lering, televisie-en media en die regering van ‘n land. Advertensies, tydskrifte en films is ook ‘n kragtige gidse. Byvoorbeeld Amerikaanse musiek videos bevorder ‘n sekere styl van die drag, waardes, uitdrukking en gesindheid vir jong mense. Baie jong mense voel dit is die in-ding om soos die Amerikaanse popmusiek kunstenaars te praat eerder as om te praat in hul huistaal te praat. Skole en godsdienstige organisasies speel ook ‘n groot rol speel baie keer nie tot ‘n positiewe denke nie.

HOE TAAL AANPAS

‘n Taal, veral as dit die moedertaal is, is iets heiligs, want deur die gebruik van die taal leer ‘n persoon alles oor sy herkoms, sy geskiedenis, sy standaarde en sy waardes. Indien die moedertaal nie as iets heiligs gesien word nie, is dit die begin van die verrotting van die volk. Taal puriste veg ‘n onwenbare debat teen die verrotting van die taal wat deur die Afrikaner geloods word, byvoorbeeld: byvoeglike naamwoord het nou adjektief geword, moersleutel is nou ook as spanner bekend, so kan daar woord vir woord gekyk word in die nuwe HAT. Waar is die mooi woorde van die Taal soos, tonteldoos, poelpetater, snuifkraan, misdeeld.

So word ons Taal afgebreek na ‘n agterstraatse taal wat later dalk nog ‘n naamsverandering sal moet ondergaan na “Skollietaal” om in te pas, by die moderne generasie, want die ouer generasie het boedel oorgegee om die jeug reg te help waar dit die Taal betref. Hoe het een ouer gesê “ek verstaan tog wat my kind met my kommunikeer, so hoekom moet hy suiwer Afrikaans praat”.

IDENTITEIT

‘n Persoon se identiteit bestaan uit hul eie karakter gekombineer met hul familie en sosiale wortels. Identiteit, soos kultuur, is steeds veranderende. Byvoorbeeld ‘n vrou kan ‘n onderwyser, ma, vrou en bestuurder vir haar kinders te wees. Sy kan ook ‘n bekende politikus wat veg vir geregtigheid of ‘n boer met gewasse vir kos. Sy kan ook betrokke wees in op soek na haar gemeenskap of die ondersteuning van die uitgebreide familie. haarself sy al hierdie en nog baie meer kan wees. Die oomblik wat jou eie identiteit tot niet gaan, is dit ook die laaste taptoe vir ‘n Volk, en sodra ‘n Volk sy identiteit verloor is dit die einde van daardie volk. Almal sal dan saamgevoeg word as een identiteitlose massa onder een gesamentlike naam Suid Afrikaners.

ERFENIS

‘n Mens se erfenis word saam gestel deur die gebruike en tradisies wat deurgegee word van ouers na kinders. Erfenis is ook wat oorgedra van die grootouers, die gemeenskap en die plek waar mense hulle erfenis bewaar in kultuur gebonde museums. Mense het ook ‘n nasionale erfenis. ‘n Persoon wat in Suid-Afrika gebore is, het ‘n Suid-Afrikaanse erfenis, alhoewel onder huidige politiek struwelinge en volksmoord wat plaas vind, is die meerderheid van die blanke persone nie genoeë om hulleself met Suid Afrika te wil vereenselwig nie..

OPSOMMING

Die Boer wat nog trots is op sy Kultuur, Taal, Erfenis en Identiteit gaan nou baie vinnig moet besluit waar hy wil staan of val, ons kultuur moet weer ‘n eie identiteit kry wat uit geleef kan word waarop ons trots kan wees, moet nie bondgenote soek by die ATKV, FAK en die VOORTREKKERS, hulle is al oorgeneem deur volksvreemdes wat nie deel was van ons Volk se ontwikkeling nie. Die Volk sal vir homself moet nuwe strukture skep om na die Volkslede om te sien, waar dit suiwer die taal en die volk is vir die VOLK.

SKRYWER: Pieter V

VERWYSINGS

Omtrent die skrywer

Pieter Velthuizen

Pieter skryf graag oor Volksaangeleenthede.
Lees gerus Pieter se Blog op Afrikaanse Nuus