Moenie Vrees Nie

Bybel Alternatief (640x480)DAGSTUK – Wanneer jy so met mense gesels, en die huidige situasie in die land kom ter sprake, dan is daar een ding wat weer en weer na die oppervlak toe kom. Almal leef daarmee saam – en blykbaar is dit maar net die manne wat saam rugby kyk wat vir ‘n wyle daarvan vergeet – en word daar oor braaivleisvure oor karre, oor werk, oor vakansie en dalk oor daardie finale drie wat Joel Stransky gedruk het wat al soveel keer weer en weer geanaliseer is wat vir die oomblik saakmaak….

Maar as die kar se wiele huiswaarts rol – en die maan so bleek tussen die uitgedroogde bloekombome met hul stamme geringbas om dood te gaan, so tussen die verstokte takke skyn, dan is dit weer daar. Dan dink die manne hard aan dit waaroor hulle nie praat nie – nie wil praat nie…

Dit is dan wanneer daar allerhande gedagtes deur ‘n man se kop maal…vroutjie wat slaperig langs hom sit, Ousus wat reeds skuins teen die agterdeur haar bewustelike met droombeelde verwissel het, kleinboet wat skouerhangend met sy gesig hier tussen pa en ma se sitplekke in die kar sy blinde staar na nêrens op die pad voor die kar uit…Dis dan wanneer daar deur ‘n man se gedagtes draai – is die huis veilig…? Wat as daar inbrekers, nee ‘n moordbende in die erf wag? Nog erger – wat as hulle reeds ingebreek het en net wag vir die Blanke mense om tuis te kom…dit vreet aan ‘n man. Die moontlikhede is so groot – sal hul gewapen wees? Sal dit drie of vier wees? Sal hulle my eerste moor sodat ek niks kan doen as hulle my vrou….nee, ek kan nie daaraan dink nie…ek sal kyk wat die honde doen…

Sal die bure nog wakker wees? Het ek die alarm aangeskakel? Waarom was Phineas nie gister daar vir die tuinwerk soos gewoonlik op ‘n Vrydag nie… Iemand op Facebook het juis gepraat van honde wat weer vergiftig is – en kort daarna die inbraak – en gepoogde moord…Sunette Bridges se lys van aanvalle het juis genoem van die klapmusbende…5 barbare in ‘n wit BMW…

Dit is juis wanneer alles buite beheer voel, en dinge nie sin maak nie dat mens in jou gees moet soek, en moet vra vir antwoorde op die dinge wat nie sin maak nie… Dan is dit reeds tyd om weer die Bybel te vat – en deur te blaai…so wanneer mens na niks soek nie, maar jy blaai terwyl jy met die Here praat…

Die motorhek is skielik die hele voorruit vol en pa stop haastig…die honde kom rustig aangehardloop – en mens kan sien dat die honde bly is om die gesin weer te sien. Die honde is rustig maar nie ontsenu nie. Net bly. Die sterte ook nog meer so…. Ouboet spring uit en maak hekoop…

Kom ons kyk wat sê die Woord van vrees – en wanneer ons moet vrees en wie ons moet vrees…

Mat 10:25  Dit is vir die leerling genoeg dat hy soos sy meester word en die dienskneg soos sy heer. As hulle die heer van die huis Beëlsebul genoem het, hoeveel te meer sy huisgenote!
Mat 10:26  Vrees hulle dan nie; want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie.
Mat 10:27  Wat Ek vir julle in die donker sê, vertel dit in die lig; en wat julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke.
Mat 10:28  En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.
Mat 10:29  Word twee mossies nie vir ‘n stuiwer verkoop nie? En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie.
Mat 10:30  En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel.
Mat 10:31  Wees dan nie bevrees nie: julle is meer werd as baie mossies.

Ons moet dus nie die moordenaars, die diewe, die rowers, die barbare, die gewapende geweldenaars meer vrees nie. Die tyd het gekom dat ons Jesus se woorde hier vasgryp – dat ons nie vir ons lewens sal vrees nie, maar dat ons onverskrokke sal vashou aan die woorde van Jesus. Ons moet Hom vrees wat mag het oor die dood en die lewe… Ons moet Hom vrees – en Sy outoriteit oor ons omstandighede bely en praat. Ons moet teen alle verwagtings in, nie die omstandighede vrees nie, nie die geweldenaar vrees nie, maar met die vaste wete aanvaar dat Hy gesê het – wees sterk en vol moed. Moenie vrees nie!

Namecheap

Omtrent die skrywer

David Boerseun

Selfwerksaam, en 'n onbeskaamde Christen, onbeskaamd Boer en onbeskaamd Afrikaans.
Webtuiste: DavMar Tegniese Dienste.