Persverklarings

U kan by Afrikaanse Nuus aansluit en self u eie berigte publiseer indien u aansoek goedgekeur word, of u kan persverklarings, nuusberigte, rubrieke en briewe m.b.v. ‘n woordverwerker skryf en hier indien vir moontlike publikasie in Afrikaanse Nuus.

Let asseblief daarop dat u moet registreer indien u self wil publiseer. Daarna moet u ons ook kontak om aansoek te doen vir die nodige publikasie regte en fasiliteite.

Terme en Voorwaardes geld.

Die Redaksie behou die reg voor om enige persverklaring of ander bydrae te weier.

PERSVERKLARING VORM:
* Dui ‘n verpligte veld aan
Die naam van u organisasie of firma word verlang indien u namens 'n organisasie skryf.

Dui aan of u 'n amptelik aangestelde verteenwoordiger van die betrokke organisasie is.

U straatadres word benodig indien u 'n antwoord op u skrywe verlang of indien u 'n organisasie verteenwoordig.

U posadres word benodig indien u 'n antwoord op u skrywe verlang of indien u 'n organisasie verteenwoordig.

U kan 'n dokument of foto aanheg indien u wil

Aanvaarbare aanhangsel tipes: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maksimum grootte van aanhangsel: 1mb.