Geroep tot Gemeenskap met Christus

Bybel (640x480) Lees: 1 Kor. 1:1 – 9 “God … deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus, onse Here” (1 Kor. 1:9).

By die sondeval is die baie intieme liefdesband tussen die mens en sy Skepper vernietig. Daar het ’n afstand, gevul met ’n ingebore, natuurlike haat, tussen mens en God gekom. Adam het toe vir Hom gaan wegkruip. En serdertdien beur elke mens weg van God af.

Genadiglik was hierdie haatgevulde wegbeur net van een kant af. God soek en vind vir Adam. Hy soek en vind steeds elke uitverkorene. En wanneer Hy jou vind, roep Hy jou terug na Hom toe en Hy herstel die sondeskeur deurdat sy Seun Jesus Christus al jou sondes bedek met sy bloed.

En so keer elke kind van die Here weer terug na Hom toe. Hierdie terugkeer is meer as ’n blote nader staan – dit is meer ’n vasgroei, ’n aankleef aan die Here. Hierdie besondere verhouding wat geskep word deur die mens se verlossing word beskryf met “gemeenskap met … Christus”. Dit behels ’n deelgenootskap of byna iets soos ’n vennootskap.

Ons kry deel in die soenverdienste van Jesus Christus en so erf ons in die genade van God in. Ons deel in sy oorwinning oor die sonde en die dood. Ons kry deel in sy verheerliking en ewige saligheid.

Soos vennote nie net deel in die verdienste nie, maar ook in die offers wat dit vra, deel ons ook in sy lyding – genadiglik nie tot die dood toe nie – maar wel in die stryd teen die bose en sonde, die verdrukking en lyding as gevolg van die sonde, die smarte oor die houvas wat die sonde op verloregaandes het.

Jesus Christus verduidelik die gemeenskap met die wynstok en die lote. Tap jou lewensap uit Hom deurdat jy in Hom ingroei.

Gebed: Vader in die hemel, dankie dat U my geroep het sodat ek in gemeenskap met u Seun kan lewe.

AMEN.

Skrywer: Adri van Staden

Namecheap