Geloftevolk – Ontwaak en Trek Laer

Boere 640 x 480Susan Pohl – Met hierdie werk word `n beskeie poging aangewend om die Boer bewus te maak van sy ware identiteit. Alle verklarings is gebaseer op die Woord van God, wat dien as basis vir my geloofsoortuiging.

Die Boerevolk, wat afgemaak word as `n agterlike en eenvoudige volk, is tog `n groot struikelblok vir die Wêreldmagte wat `n wêreldregering tot stand wil bring. Daarom word hierdie volk se besonderse identiteit stelselmatig en georkestreerd afgebreek, met die doel om dit geheel en al te vernietig.

Maar waarom is hierdie volkie, aan die suidpunt van Afrika, `n bedreiging vir die wêreld, en waarom hou die aanslag op haar nie op nie, selfs nadat sy haar onafhanklikheid en land verloor het? Daar moet `n rede hiervoor wees. Die spore van hierdie Boere-bloedlyn loop deur Nederland, Duitsland, Frankryk, Switserland, terug deur die Piedmontese vallei van die Waldensee in die Alpe van Noord-Italië, die gemeentes van Klein-Asië, Sirië, Samaria, Judea, tot in Jerusalem.

Dit beteken dat die Boerevolk die direkte en fisiese nageslag van God se uitverkore volk is. Waarom glo die Boerevolk onvoorwaardelik dat God hom in aansyn geroep het? En waarom glo hy ook dat apartheid reg is, en daarom nie met volksvreemdes wil meng of hulle aanvaar as sy gelykes nie? Is hierdie meerderwaardige houding wat die volk openbaar, en sy behoefte om apart van ander volke te lewe, in sy gene, of is dit blote arrogansie? Het die Here regtig hierdie volk in aansyn geroep, of was die volksplanting`n toevalligheid?

Beslis nie `n toevalligheid nie, want die profete van ouds het die volksplanting van `n edelstam, die Dogter van Sion (die jongste Israelvolk), in die land suid van die riviere van Kus beskryf. (Kus is die destydse Ethiopië, wat `n groot deel van Afrika beslaan het, vanaf die wes- tot aan die ooskus, en die riviere van Kus, volgens antieke Bybelkaarte, is die Kunene, Zambezi, Kavango en Kuando).

Die Boerevolk is `n Geloftevolk wat onbewustelik die troon van Dawid sou bewaar. `n Volk wat aanslae van swart stamme, Efraim (Engeland) en Esau (die valse Jode), sou verduur. Die profete het selfs Efraim se geweld teenoor die Boer en sy erfdeel beskryf, hoe hulle die vrouens sou verdryf uit die huise wat hulle liefhet, hulle kinders die sieraad sou ontneem en uiteindelik dan `n heiden as koning oor hulle sou aanstel.

Hierdie volkie, het die profete ook vertel, sou afvallig raak en aan `n geweldige strafgerig oorgegee word. Verder waarsku die Bybel, asook ons eie Boereprofeet, oor gebeure wat op ons wag, o.a. `n beplande nagaanval in hierdie tyd op die Blankes, wat sal oorspoel in `n volskaalse oorlog. (Die presiese teken om tot die aanval oor te gaan is reeds aan die massas bekend).

Die rede vir hierdie volksplanting in `n land, met sy strategiese ligging, en die belangrike taak wat die Boerevolk in hierdie tyd sal verrig, asook sy uitkoms, is alles in die Bybel opgeteken. Alleenlik wanneer die Blanke Westerse volke sal besef dat hulle die huis van Israel (die twaalf stamme uit Jakob) verteenwoordig, sal hulle op hulle identiteit as uitverkorenes en op hulle erfreg as eersgeborenes kan aanspraak maak. Dit is die waarheid wat Israel sal vrymaak, maar intussen gaan sy ten gronde weens `n gebrek aan hierdie kennis.

Die “Jode”, soos ons hulle ken, maak daarop aanspraak dat hulle God se uitverkore, geestelike volk is, terwyl hulle nie uit een van die twaalf stamme van Israel ontstaan het nie, maar uit ESAU (Jakob se tweelingbroer) en die Joodse geloof eeue voor Christus aangeneem het. Dit is hierdie valse Jode wat Christus verwerp het en deur die eeue heen Israel se ware identiteit van haarself verberg – om haar uit haar erflating en eersgeboortereg te probeer kul.

Die Christendom baar die siening dat alle gelowiges net “Israel na die gees” is, wat van alle waarheid ontbloot is. Alle volke, nasies en tale aan wie die verlossing en beloftes behoort, verwys alleenlik na die menigte van nasies wat uit Jakob sou afstam – die genetiese Israelvolk. Die uitverkiesing en roeping van `n spesifieke volk is die boodskap van die hele Bybel, maar waarom ontken die kerke die bestaan van die volk Israel en waarom word die woord “Israel” nie in die kerke genoem nie, terwyl hulle daarop aanspraak maak dat die Bybel hulle bron van waarheid is?

Liberalisme, wat alle volke en gelowe gelykstel, is die sleutel tot die “Jode” se Nuwe Wêreldorde (NWO) wat die Antichris gaan huisves. Satan kan alleenlik sy NWO instel indien die wêreldgemeenskap uit `n reënboognasie bestaan. Daarom word daar by volke, by wie nasionalisme sterk ontwikkel is, `n skuldgevoel gekweek oor hulle herkoms en identiteit. Liberale kerke is dus ook besig om, onder die dekmantel van godsdiens, die weg te baan vir die koms van die Antichris.

Ook Christene in kerke wat emosionele godsdiens beoefen, wie se deure oop is vir volksvreemdes, word mislei deur allerhande tekens, terwyl die Heilige Gees beslis nie met Satan sal saamwerk om `n Wêreldorde daar te stel wat teen die Christendom gerig is nie.

Christus waarsku ons teen valse profete wat in Sy Naam wonderwerke en genesings sal doen om die uitverkorenes (Blanke volke) te mislei, (om te glo dat Christus vir almal gesterf het en dat alle volke gelyk is voor God – die sleutel wat Satan nodig het). In hierdie werk sal bewys word dat die hele Woord, Boodskap en Verlossing slegs tot die Blanke Westerse volke behoort. (Heeltemal teenstrydig met die wêreldprediking, media en kerke wat elke dag die teendeel aan ons opdis).

Die geskiedenis herhaal homself en vandag staan die Boerevolk weer met sy rug teen die muur, is onder sensuur en sonder sy kerk, net soos destyds by Bloedrivier. Hierdie keer is die hele wêreld egter teen hom en staan sy vyand ook langs en agter hom. Dit is `n donker, moedelose tyd waarin daar geen uitkoms blyk te wees nie. Maar die Here belowe dat Hy in hierdie tyd nie `n einde aan Sy volk sal maak nie en dat Hy hulle land sal genees – `n land wat Hy uitgehou het en waarin Sy volk sal skuil terwyl verwoesting in die noordelike halfrond sal heers.

Dit is my begeerte dat die Boer, met die lees van hierdie boek, die skuldgevoelens oor sy herkoms sal afskud, omdat dit `n Godgegewe Uitverkorenheid is en dat sy volkstrots in ere herstel sal word. In die lig van die vernietigende aanslag op die Boerevolk, en met die besef dat God Sy hand sal uitsteek na hierdie geringe en ellendige volk wat by Hom sal skuiling soek, sal die opregtes na Hom terugkeer en begin laer trek vir die stryd wat voor die deur is. God was nooit aan die kant van die meerderheid nie, en `n Gideonsbende is al wat Hy nodig het om Sy werk te doen.

`n Edelstam het God hier aan die suidpunt van Afrika in aansyn geroep, `n heilige (apart gestelde) volk met Trekkersbloed in sy are, en wanneer die Boer se laaste Vryheidstryd sal begin, sal die wêreld weet dat hierdie Geloftevolk opgestaan het. “JaHWeH”word deur taalkundiges aanvaar as die Eienaam van ons Hemelse Vader en so ook “JAHSHUA” in die plek van “Jesus”, soos dit in die oorspronklike Skrifte gestaan het.

Hierdie Name is eers in die sestiende en sewentiende eeue vervang met Here, God en Jesus, wat nie die korrekte betekenis weergee nie. Om verwarring te voorkom, is daar besluit om die Name, soos Hulle tans bekend staan, te gebruik. Weet egter dat daar slegs na die God van Abraham, Isak en Jakob en ons Verlosser, Sy Seun, verwys word.

Aanhalings word slegs uit die Afrikaanse Ou Vertaling van 1933, en die 1953 hersiene uitgawe geneem. Die leser moet ook kennis neem dat die skrywer aan geen politieke party of kerkverband behoort nie. Geen instansie word in hierdie werk verteenwoordig nie.

Versprei hierdie boodskap aan mede volksgenote – die tyd raak min.

Virtuele Bier

Omtrent die skrywer

David Boerseun

Selfwerksaam, en 'n onbeskaamde Christen, onbeskaamd Boer en onbeskaamd Afrikaans.
Webtuiste: DavMar Tegniese Dienste.