Frans Cronjé sit die pot mis – Die Boerevolk skuld niks

Photo of Stephanus Johannes Paulus Kruger

Stephanus Johannes Paulus Kruger

RUBRIEK – Frans Cronjé se patetiese gekruip in Rapport en sy opinie dat Afrikaners vir kamma-sondes moet betaal, het hewige reaksie ontlok.

Frans het klaarblyklik ‘n Wit Skuldgevoel wat spruit uit ‘n oordosis indoktrinasie deur die regering en media. Van wanneer af is dit ‘sonde’ om aan iemand werk, kos, klere en verblyf op jou grond te verskaf?

Die hele apartheidskwessie het ontstaan toe Britse-burgers na Kimberley en Johannesburg verhuis het na ontdekking van diamante en goud binne die Boere-republieke. Paul Kruger het besef dat die Britse-burgers politieke beheer van die Boere-republieke kon kry indien die toestroming sou voortduur, en het daarom beperkings op die Britse-burgers geplaas. Dit het egter aanleiding gegee tot die Anglo-boereoorlog, waartydens die Boere-volke verslaan en uitgemoor is.

Swart bevolkings het toe van ‘n armoedige bestaan in hul tuislande, na die myne en plase gestroom het waar hulle ‘n beter bestaan kon maak uit die blankes se vindingrykheid, kennis en welvaart. Geen enkele swart persoon is ooit geforseer om van sy tuisland na die blanke stede of plase te verhuis nie.

Die werksgeleenthede was ‘n trekpleister vir swart bevolkings, wat vir hul eie gewin binne blanke-gebiede kom werk het. Tot vandag toe is daar nog weinig industrieë, dorpe en werksgeleenthede binne die swart tuislande.

Die grootste ‘sonde’ wat Afrikaners na die Anglo-boereoorlog gepleeg het, was dus nie om werk aan ander bevolkings te verskaf nie, maar wel dat hulle toegelaat het dat daardie bevolkings se getalle so toegeneem het weens toestroming en aanwas, dat hulle later meer as die blankes geword het binne die blanke-gebiede en dorpe.

Die les wat dus by Paul Kruger geleer kan word, is om jou eie werk met jou eie mense te doen. Jy moet aanvaar dat jy later deur ander bevolkings oorheers kan word indien jy werknemers invoer. Wees egter ook bedag op blanke insypelaars uit ander volke en verseker dat jy jou eie grondgebied suksesvol teen jou vyande kan beskerm,

Teen die tempo wat die huidige regering en die swart-elite belastingbetalers se geld roof vir hul eie gewin, is dit bloot wensdenkery om te verwag dat ‘n tweede revolusie afgeweer kan word. Met die huidige bevolkingsaanwas onder swart volke en met die toestroming van buitelanders oor Suid-Afrika se landsgrense, sal daar nooit genoeg fondse en hulpbronne wees om almal gelukkig te hou nie.

‘n Tweede revolusie is dus onafwendbaar en die beste verweer vir oorblywende blankes in Suid-Afrika, is om hulself binne volkstate te konsolideer en voor te berei om hulself te verdedig teen die huidige regering en die oproerige massas wat net meer en meer eise sal stel.

Die enigste wyse waarop ‘n tweede revolusie afgeweer kan word, is indien die bevolkingsaanwas onder swart bevolkings drasties sou afneem om dieselfde tendense as blankes se aanwas te toon, of andersins sal die jaarlikse ekonomiese groeikoers dubbel syfers moet haal. Beide is egter onwaarskynlik.

Frans vergeet blykbaar ook dat versoening van twee kante kom. Die huidige regering se rassistiese wette en onvermoë om ernstige misdaad te bekamp, kweek egter rassisme en rasse konflik terwyl Suid-Afrikaners bloot gelyke geleenthede verlang. Daarmee saam is die kommandostelsel afgeskaf wat boere van die voorreg ontneem om hul gesinne teen aanvalle te beskerm.

Die Suid-Afrikaanse Grondwet is daargestel om versoening moontlik te maak, maar dan moet die letter en gees waarin dit saamgestel is tot uitvoering gebring word. Dit is egter nie die geval nie. Die ANC regering ploeter steeds voort en moet gedurig aan bande gelê word van een hofsaak tot die volgende. Versoening is dus lankal iets wat tot die verlede behoort vir baie blanke Suid-Afrikaners.


Frans Cronjé - Adjunk- uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge

Frans Cronjé – Adjunk- uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge

Hier volg Frans Cronjé se rubriek in Rapport:

Vroeër hierdie maand het een van my volgers op Twitter gevra wat wit Suid-Afrikaners terugkry in ruil vir al die belasting wat hulle betaal. Dié vraag ontstaan weens ’n groeiende bitterheid onder wit Suid-Afrikaners wat glo dat hulle niks in ruil kry vir hul belastingbydraes nie.

Hulle het almal ’n radikale en ernstige houdingsverandering nodig. Hulle moet verstaan en aanvaar dat die belasting wat hulle betaal – en wat hul kinders in dekades wat kom sal betaal – die prys is van die sondes van hul vaders. Verder moet daar verstaan word dat hulle in ruil hiervoor groot voordeel trek deur middel van die voorkoming van ’n Tweede Revolusie.

Die Tweede Revolusie is wat sal gebeur as ons arm swart medeburgers besluit dat versoening nié die moeite werd is nie.

Dit sal ’n gewelddadige, rassistiese en vernietigende oorgang wees van ’n versoenende demokratiese staat tot ’n vyandige swart nasionalistiese staat.

Die bitter blankes kla natuurlik dat so ’n oorgang reeds gebeur het – maar hulle woon in ’n sprokies­wêreld. Ná die Tweede Revolusie sal wit Suid-Afrikaners hul huise, hul werke en hul besighede verloor. Jy kan vergeet van wit boere wat op plase sit. Dit sal eenvoudig suiwer wraak en vernietiging wees.

Dit het nog nie gebeur nie grotendeels omdat die belasting waaroor gekla word sedert 1994 daartoe gelei het dat lewenstandaarde in Suid-Afrika baie vinnig verbeter het.

Byna vier miljoen meer swart gesinne as in 1994 woon nou in formele huise. Ses miljoen meer het elektrisiteit as in 1994. Die aantal swart gegradueerdes het verdubbel. Byna ses miljoen werkgeleenthede is geskep, wat die ontstaan van ’n ­nuwe swart middelklas moontlik gemaak het.

Ek skryf al lank genoeg vir ­Rapport om te weet daar is lesers wat my argument totaal en al sal ­afskryf as liberale en selfs kommunistiese propaganda.

Die bitter blankes is dieselfde mense wat die wit liberale “blameer” vir die 1994-oorgang.

Hulle “blameer” gereeld vir FW de Klerk, wat nié deel van die wit liberale gemeenskap was nie, vir die uitvoering van die oorgang na demokrasie.

My antwoord aan hulle is om te vra hoe hulle daarop sou gereageer het as hul ma’s dekades lank op hul hande en knieë voor swart base en madams moes rondkruip om huise skoon te maak. Hoe sal hulle vandag voel as hul pa’s tot aandag moes spring elke keer as ’n swart baas vir hulle gesê het om dít of dát te doen, of om dít of dát te dra, of “maak die hek oop”.

Sou hulle tot die vergifnis van swart mense in staat wees? Daar is geen kans nie.

BRON: Rapport


ANDER VERWYSINGS

Boerevolk Erfenisbewaring

Omtrent die skrywer

MDBP - My District and Business Publications
The Independent Global News Network Organization