Die Rebellie van 1914 – Vanjaar 100 Jaar Gelede

Jopie Fourie

Jopie Fourie

Piet Rudolph – Die Boerevolk roep in herinnering die smartvolle gebeure wat begin het by Treurfontein (Coligny).

Die reg van die Boeresaak wat sy oorspring gehad het by die oorgawe by Vereeniging toe daar heimlik ooreengekom was dat die Boerevolk sy vryheid sal terugneem as Engeland weer iewers in konflik kom. Die konflik hetr gekom met die verklaring van oorlog teen Duitsland in Augustus 1914. Dit het aanleiding gegee tot die oproepvergaderin g by Treurfontein wat ons op 20 September gaan gedenk. Die Afrikanerleiers, Botha en Smuts het hulle by die Engelse oorlogsinisiatiewe geskaar tot bitter argwaan van ‘n groot gedeelte van die Boerevolk. Dié vergadeiring by Treurfontein is belê vir 15 Augustus 1914. Prasies ‘n maand later is genl. De la Rey in die strate van Langlaagte doodgeskiet!

Ons gaan op 20 September na Coligny en Lichtenburg om die volkshelde van die 1914 Rebellie te huldig. Kom saam!

Piet Rudolph: Organiseerder: 072 419 3516.

Namecheap

Omtrent die skrywer

David Boerseun

Selfwerksaam, en 'n onbeskaamde Christen, onbeskaamd Boer en onbeskaamd Afrikaans.
Webtuiste: DavMar Tegniese Dienste.