Die Onmag van die Sondige Vlees en Bloed

Bybel (640x480) Lees: 1 Kor. 15:45 – 58. ”Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie …” (1 Kor. 15:50).

Die heerlikheid waarmee die kinders van God beklee gaan word op die oordeelsdag dra spreekwoordelik ’n groot gewig, want dit is te swaar, te groot om deur die fisiese, sterflike liggaam van die mens gedra te word. As ons liggame nie sou verander nie, en blootgestel word aan die verheerliking, sou dit disintigreer, verkrummel, tot niet gaan.

Daarom is die verandering deur die graf heen noodsaaklik voordat die verheerliking kan plaasvind. Hierdie verandering word beskryf in vers 45 waar die onderskeid tussen Adam en Christus aangedui word: “Die eerste mens, Adam, het ’n lewende siel geword; die laaste Adam ’n lewendmakende Gees”.

Adam, die eerste mens, het van God die asem van die lewe ontvang (Gén. 2:7) wat van hom ’n lewende wese met ’n siel gemaak het. Hy en sy nageslag kan nie lewe maak of skep nie – hoogstens voortplant. Hierdie gawe, die lewe, het ons in Adam verloor as gevolg van die sondeval. Voortaan sou almal net vir ’n rukkie tydelik lewe en daarna vir ewig sterwe.

Jesus Christus, die laaste Adam, die ewige Seun van die lewende God, kon nie slegs lewe skep aan die begin nie, maar doen dit steeds. Hy gee deur die werking van die Heilige Gees weer die verlore lewe aan God se uitverkorenes terug.

Soos wat Hy ná en ten spyte van sy kruisdood weer die lewe kon opneem, sal Hy dit op die dag van die opstanding van die vlees aan elke kind van God gee om weer te lewe ná en ten spyte van die dood en graf. Hierdie opgestane mens, gevul met die nuwe, ewige lewe sal dan in sy verheerlikte staat die ewige heerlikheid kan ontvang en dra.

Gebed: Ewige God van die lewe, dankie dat U in u groot genade aan my die ewige lewe geskenk het sodat ek op die oordeelsdag kan opstaan uit die dood.

AMEN.

Skrywer: Adri van Staden

Boerevolk Informasie