Die Boer se Gelofte

Die Gelofte (Afrikaans)

Bloedrivier 640x480“Hier staan ons voor die heilige GOD van hemel en aarde om ‘n gelofte aan Hom te doen dat as Hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as ‘n dankdag, soos ‘n sabbat sal deurbring, en dat ons ‘n huis tot Sy eer sal oprig waar dit Hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte want die eer van Sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan Hom te gee.”

16 Desember 1838


De Geloften (Oorspronklik)

“Mijne broeders en medelandgenoten,
hier staan wij tans op een ogenblik
voor een Heilige God van hemel en aarde
om een Belofte aan Hem te beloven,
als Hij met Zijn bescherming met ons sal wezen,
en onze vijand in onze handen zal geven
dat wij hem overwinnen,
dat wij die dag en datum elke jaar zoals
een Sabbat in Zijn eer zullen doorbrengen,
en dat wij een tempel tot Zijn eer
stichten zullen waar het Hem zou behagen,
en dat wij het ook aan onzen kinderen zullen
zeggen dat zij met ons erin moeten delen
tot gedachtenis ook voor onze
opkomende geslachten.
Want de ere van Zijn Naam daardoor zal
verheerlikt worden,
dat de roem en eer van overwinning
aan Hem sal worden gegeven.”

16 Desember 1838

Namecheap

Omtrent die skrywer

Redakteur

Afrikaanse Nuus is jou aanlyn koerant !! Sluit by ons aan en skryf oor die verwikkelinge binne jou plaaslike gemeenskap.