Die Grootste Sonde

Bybel (640x480)DAGSTUK – Vandag het ek ‘n vraag: Watter sonde is dan die grootste?

Rook, drink, skinder, hoerreer, vuiltaal, ooreet, afgunstig, moord, twis, haat, onvergewings-gesindheid, tweedrag en daar is baie meer. Hier is net ‘n paar van dit. Mense is so lief om sonde in katogorieë te plaas en te oordeel. Soos iemand wat rook – is dit die grootste sonde? Of wat van skinder – ag wat, dis nie so erg nie?(1 Kor 3:16-17) “Weet julle nie dat julle ’n tempel van Vader is en die Gees van Hom in julle woon nie?
(17) As iemand die tempel van Vader skend, sal Hy hom skend; want die tempel van Hom is heilig, en dit is julle.”

Ons praat te maklik en ons tonge is los, maak mense seer met woorde. Ons trap op mekaar met woorde. (Jakobus 1:26) “As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdiens van hierdie man is tevergeefs.”

Ons doen soos ons wil. Ons het mos ons eie wil – hoerreer, vuiltaal, ooreet, afgunstigheid, moord, twis, haat, onvergewingsgesindheid, tweedrag. (Galasiers 5:20-21) “…… afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; (21) afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van Vader nie sal beërwe nie.”

Waarskuwing – (Matteus 7:1-3) “Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie.
(2) Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word; en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word.
(3) En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie?”

Ons moet eerder let op ons verhouding met ons lewende Vader. (1 Kor 4:1-2) “SO moet ons dan beskou word as dienaars van Messiah en bedienaars van die verborgenhede van Vader.
(2) En verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word.”

Gebed: Vader, ons kom buig vanoggend laag en nederig voor U om U te vra dat U ons sal herhinner om ‘n wag voor ons mond te plaas. Vader, voorsien ons ook met leiding sodat ons, ons liggame sal respekteer. Dit vra ons in U Almagtige Naam.

AMEN

Namecheap