KATEGORIE ARGIEWE: Uit die Woord

Uit die Woord, ‘n Gedagte vir die Dag

Jesus Bring Die Lig

Johannes 1:4-5 – “In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie.” Johannes sê dat in Hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. Dwarsdeur die Bybel vind ons hierdie verskynsel van lig wat teenoor die duisternis…

Hy woon in jou Hart

Efèsiërs 3:17 – “Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is.” Jou hart is die woonplek van Christus. God die Vader het so ‘n groot liefde in sy hart vir ons , dat Hy sonder om ons te dwing om Hom ook lief te hê, Sy Enigste Seun gegee…

Die Goeie Verhouding Is Herstel

Kol. 1:20 – “God het dit goedgedink om deur sy Seun die goeie verhouding met alles in die hemel en op aarde te herstel” Twee strydende partye kan nie vrede maak nie. Altwee het voorwaardes. Nee, maar die ander een moet eers jammer sê en dat hy verkeerd gedoen het en sy foute erken. Ai mense, weet julle dat nie…

Ek Is ‘n Nuwe Mens!

Rom. 6:8 – “As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe” Daar vind ‘n hartsverandering plaas wanneer jy tot die geloof kom! Die ou mens van sonde sterf en ‘n nuwe mens word in jou hart opgewek. In een oomblik wanneer jy Teenoor Jesus bely dat Hy aan die kruis…

‘n Veranderde Gesindheid

Matt. 23:12 – “Wie homself verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhoog word.” Jesus het met net een doel aarde toe gekom en dit is om mense se harte te kom verander. Lees maar die saligsprekings … arm van gees  … die wat treur … honger en dors na die geregtigheid … rein van hart ens. O…

Ons Behoort Kennelik Aan God

Efésiërs 1:3 – 6. 3. Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, 4. soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees 5. deurdat Hy ons voorbeskik het…

Diensbaar aan Geregtigheid

Rom 6:14  Want die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Rom 6:15  Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie maar onder die genade? Nee, stellig nie! Rom 6:16  Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking…

Om Op Jouself te Vertrou

Luk 18:9 En Hy het ook met die oog op sommige wat op hulleself vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. Luk 18:10 Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid, die een ‘n Fariseër en die ander ‘n tollenaar. Luk 18:11 En die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid:…
Boerevolk Erfenisbewaring