KATEGORIE ARGIEWE: Uit die Woord

Uit die Woord, ‘n Gedagte vir die Dag

Wedergeboorte

Johannes 3:4-6: – “Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.“ Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.” Almal ken die verhaal van Nikodemus. Maar ek wonder of die mense…

Die Wet Vervul

Matt. 5:17 – “Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete (OT) te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul” Geweldige belangrike vers om te verstaan. Wetsdrywers van alle tye en ook van vandag gebruik die vers om aan te toon dat Jesus nie die wet kom aftakel het…

Lewe Met ‘n Nuwe Hart

Esg 18: 23, 31, 32 –  “Werp al julle oortredinge waardeur julle oortree het, van julle af weg en maak vir julle ’n nuwe hart en ’n nuwe gees; want waarom wil julle sterwe, o huis van Israel? Want Ek het geen behae in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here HERE. Bekeer julle dan en lewe.”…

‘n Hart Wat Glo

Rom 10:9,10 – “As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word; want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.” Jy praat graag oor dit wat in jou hart is, behalwe as dit ‘n gebeurtenis…

In Verhouding met Jesus

Psalm 141:4 “Neig my hart nie tot iets wat sleg is, om in godeloosheid dinge te doen saam met manne wat ongeregtigheid werk nie; en laat my van hulle lekkernye nie eet nie.” Wie ‘n vriend van die wereld wil wees, is ‘n vyand van God. Leef so dat as mense jou van slegte dinge beskuldig, niemand hulle sal glo…

‘n Nuwe Hart

Psalm 139:23,24. – “Deurgrond my O, God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes; en kyk of daar by my ‘n weg is van smart, en lei my op die ewige weg!” In Job 15:12 staan geskryf, “Waarom sleep jou hart jou weg? En waarom flikker jou oë so? Hierdie is werklik ‘n “tydsgebonde” gewoonte onder almal,…

Skryf dit op Jou Hart

Spr. 7:2,3 – “Laat dit wat ek jou leer vir jou so kosbaar wees soos die appel van jou oog. Sit dit aan jou vinger soos ‘n ring. Skryf dit op die tafel van jou hart.” Dit wat Salomo hier van praat is nog nie eers die wonderlike nuwe boodskap van genade nie. Hy het net die wet geken saam…

Ek Was Al Daar

Spr. 8:27 – “Ek was al daar toe Hy die hemelkoepel op sy plek geplaas het, toe Hy die horison oor die see afgemerk het. Ek was al daar toe Hy die wolke daarbo gesit het en die fonteine onder die diep water laat uitborrel het.” Was jy al daar toe ons Here al hierdie wonderlike dinge in die skepping…
Namecheap