KATEGORIE ARGIEWE: Uit die Woord

Uit die Woord, ‘n Gedagte vir die Dag

Vreemdelinge op Pad na ‘n Hemelse Vaderland

Lees: Heb. 11:1 – 16. “… bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was … hulle ’n vaderland soek … nou verlang hulle …” (Heb. 11:13, 14, 16). Die aartsvaders het dit reeds geglo; ons glo dit met groter sekerheid; ons is hier slegs vreemdelinge en tydelike inwoners met ’n permanente burgerskap in die hemel (Filip. 3:20). Die beeld…

Spanpoging Tot Ons Heil

Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur; Joh. 16:8 en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel: – Joh. 16:7…

En Ek sê vir jou: Jy is Petrus…

“En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie” (Mat. 16:18). Wie of wat is die gemeente of kerk van die Here Jesus waarvan Hy hier praat? Kyk ons na die Griekse woorde vir gemeente (ekklesia) en kerk (kuriake), sien ons…

Moderne Afgodery

Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat die Here van die hemele en die aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. (25) Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof Hy aan iets behoefte het nie, omdat Hy self aan almal lewe en asem en alles gee. (26) En Hy…

‘n Boodskap vir verdrukte gelowiges

Vir gelowiges wat streef na vryheid van verdrukking. JEREMIA 31 Jer 31:1 In dié tyd, spreek die HERE, sal Ek vir al die geslagte van Israel ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees. Jer 31:2 So sê die HERE: Die volk van diegene wat van die swaard vrygeraak het, het genade gevind in die woestyn, op…

Die Vrug van die Gees

MATTHEÜS 7: 16 tot 20 – 1953 Vertaling Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ’n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie! So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ’n slegte boom dra slegte vrugte. ’n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ’n slegte boom ook geen goeie vrugte nie….

Jesus is Gees en Waarheid

Johannes 4:22-24: – Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid. God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Jesus praat hier met die Samaritaanse vrou. Sy is nie ‘n Jood…

Jesus Roep Sondaars Tot Bekering

Lukas 5:30-32 – “En hulle skrifgeleerdes en die Fariseërs het by sy dissipels gemurmureer en gesê: Waarom eet en drink julle saam met die tollenaars en sondaars?” En Jesus antwoord en sê vir hulle: Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars…
Boerevolk Erfenisbewaring