KATEGORIE ARGIEWE: Boere Geskiedenis

Boervolk Geskiedenis (Opinies – Sien Vrywaring)

Die Boerevolk: Geskiedenis en 1902

OPINIE – GELOFTEFEES: Dit sal hierdie jaar die 176ste jaar wees wat hierdie Volk saamtrek, elkeen op sy eie manier, met sy eie sieninge en eiesinnigheid. Elke keer as hierdie dag aanbreek, is die Volk, moontlik dan ook net die wat nie ‘n identiteitskrisis beleef nie, gereed om deel te neem aan ‘n program wat wissel van ‘n erediens tot…

Transvaal Transvaal My Geliefde Land

VIDEO – Gedurende die Anglo-Boereoorlog het meer as 6200 buitelandse vrywilligers aan die kant van die Boere geveg. Die vrywilligers het ongeveer ‘n honderd Russe ingesluit. Dit was natuurlik lank voor die kommunistiese oorname in Rusland, voor die vervolging van christene in die land en die daaropvolgende Koue Oorlog tussen die Ooste en Weste. In die video hierna word ‘Transvaal…

Aanloop tot die Slag van Majuba – MC van Zyl

  Die stryd tussen Boer en Brit in Transvaal 1877 – 1881 deur prof M.C van Zyl ‘n Geweerskoot op 16 Desember 1880 in Potchefstroom het ‘n gewapende botsing tussen Boer en Brit in Transvaal ingelui. Van Britse kant is dit beskou as ‘n opstand, ‘n Boererebellie teen die Britse gesag wat sir Theophilus Shepstone as verteenwoordiger van die Britse…

History – Kill the Boer: Before and after 1994

BEFORE 1994 Despite a land treaty signed between Piet Retief and Dingaan, the Boers were murdered and massacred by Dingaan during 1838. The British empire later continued the massacre of Boers with the scorched earth policy, in concentration camps and by sending prisoners of war to other countries during the Second Boer War. The Boer Republics of the Orange Free…
Namecheap