BRIEWE – Huigelaar Adriaan Vlok Vorige Apartheidsminister van Polisie

Adriaan Vlok

Mnr Adriaan Vlok, voormalige minister van polisie.

BRIEWE – Adriaan Vlok het verlede week ingebel na ‘n radioprogram waarop mnr. Thabo Mbeki se broer die gasspreker was. Vlok sal onthou word as die voetewasser van Frank Chikane, wat hy en sy veiligheidspolisie wou vermoor gedurende die sogenaamde apartheidsjare. Mbeki het onmiddellik wal gegooi en gesê dat hy sy eie voete sal was.

Piet Rudolph

Mnr Piet Rudolph by die Sandrivier Konvensie Monument tydens vanjaar se viering van die ooreenkoms op 16 Januarie 1852

Adriaan Vlok was weer vol verskonings oor hulle wandade en het homself motiveer deur te sê dat ‘die eindstreep” vir hom in sig is. Hy het volgens ‘n berig in Beeld verwys na Mattheus 5 verse 23 en 24, en dit aangehaal om sy gewete skoon te kry. Die Bybelverse lees: “23 As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, 24 laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe.” Dit volgens Vlok is dit sy beweegrede.

Ek het iets teen Vlok en hy weet dit, maar ek is dalk te wit om regtig vir hom ‘n broeder te wees, maar dit daargelaat. Ek het dit wel teen hom dat hy maak asof sy regime net wandade teen swartmense gepleeg het en nie teen witmense ook nie!

Laat ek dan nou maar vir Adriaan Vlok in die duidelikste terme sê: Ek nader ook die eindstreep van my lewe, en ek het dit teen jou dat jy nie alleen moord gepleeg het nie, maar dat julle deur die vuilste smeer-taktiek en disinformasie deur julle betaalde agente geplant het in volkspatriotiese- of sogenaamde “regse” kringe, en my probeer uitmaak het as ‘n verraaier van my eie mense:

  • Julle het selfs sovêr gegaan as om ‘n kastige braaivleis saam met die veiligheidspolisie vir die media te ‘stage’ terwyl ek vir 6 maande in aanhouding was.
  • Nie net dit nie, maar jy Vlok, het persoonlik vir Eugene de Kock opdrag gegee het om my te vind en dood te skiet. Dat daar inderwaarheid so ‘n poging aangewend was en wat misluk het omdat ek nie deur die informant na die regte plek gelok kon word nie.
  • Dat jy persoonlik aangekondig het dat daar ‘n beloning van R 50 000 op my kop geplaas is vir inligting wat sou lei tot my inhegtenisname.
  • Dat jy, Vlok weer persoonlik op die lug gegaan en oor TV aangekondig het dat ek gearresteer is en dat wapens wat gebruik is om polisie te skiet, op daardie dag gevind is. Dit was ‘n infame leuen!

Jy weet goed dat ek nie ‘n verraaier is nie en nog minder ‘n polisie-informant of moordenaar. Hierdie verdraaiings en disinformasie word tot vandag toe nog gebruik om my in my stryd te kortwiek, wat ek in elk geval met oorgawe sal stry totdat ek die “eindstreep” bereik het. Die lae disinformasie het my diep gekrenk tot vandag toe. Jy, mnr. Vlok, het ‘n direkte aandeel daaraan gehad.

As jy dus nou weer na die altaar gaan, weet dat ek dit teen jou het. Ek het dit nie teen mense wat hulle werk doen nie, maar wel teen huigelary en misinformasie. Dit wat julle gedoen het toe julle die mag in hande gehad het, sal vir ewig bly staan en jy sal baie harder moet bid vir vergifnis.

Soos jy sê, die eindstreep kom nader, en daarna is die geleentheid vir bieg en vergiffenis vir ewig verby; en huigelary gaan vir jou geen poorte ontsluit nie.

Piet Rudolph: Boere-Republikein.

Namecheap

Omtrent die skrywer

Briewe en Persverklarings (Opinie)

Nuusberigte, Rubrieke, Grappe, Briewe en Persverklarings. U kan nou publikasies aanlyn indien. - Sien vrywaring, terme en voorwaardes.