BRIEWE: Geloftedag te Balmoral

Piet Rudolph - Boere-Republikein

Piet Rudolph – Boere-Republikein

BRIEWE – Geloftedag op 16 Desember 2015 te Balmoral.

  • Ons gaan vanjaar weer Gelofte na kom by die Balmoral-konsentrasiekampkerkhof.
  • Dit staan in die teken van onderhandelings vir die verkryging van die grond waarop die konsentrasiekamp geleë is en ons wil juis saam bid vir die suiksesvolle afhandeling daarvan.
  • Met die energieke insette van kommandant Willem Ratte en Marius Harding hoop ons dat die toilette sodanig herstel sal wees dat ons bietjie langer aldaar kan vertoef.
  • Ons sal hierdie jaar weer ons kindertjies gebruik om kransies te lê op die graffies van die Boerekinders wat daar gesterf het. Balmoral was een van die helkampe van die Engelse. ‘n Klomp sterftes het hier voor gekom.
  • Die amptelike fondsinsameling het reeds begin en ons het reeds beloftes van R40 000 OM DIE GROND VIR DIE BOEREVOLK TE BEKOM. DAAROOR SAL DAAR OP DIE BETROKKE DAG VERSLAG GEDOEN WORD. DIE ERFENISBEWARINGSVERENIGING IS VAN VOORNEME OM VAN DIE KAMP ‘N SIGBARE NASIONALE MONUMENT TE MAAK WAT DIE LYDINGSGESKIEDENIS VAN DIE BOEREVOLK , GEDURENDE DIE TWEEDE VRYHEIDSOORLOG SAL UIT DRA EN IN PERSPEKTIEF TE PLAAS.
  • Ons gaan gratis worsrolletjies vir middagete verskaf. Diegene wat vleis wil braai is welkom om dit te doen. Daar sal geleentheid wees vir donasies.
  • Volledige program later.
  • Bevestig u deelname en getalle teenwoordig vir behoorlike beplanning per e/pos piet.rudolph@gmail. com

Piet Rudolph: Sekretaris; Boere-Republikeinse Erfenisvereniging.

Namecheap