Bosoorlog – Die Helde van Gister (Film)

Skildery van die BosoorlogBOSOORLOG – Soldate wat Suid-Afrika se grense beskerm en beveilig het teen insypelaars en terreurdade gedurende die Grensoorlog-jare vanaf 1966 tot 1989, word vandag in baie opsigte gemarginaliseer in die Suid-Afrikaanse samelewing, maar veral deur die Suid-Afrikaanse en Namibiese Regerings, waar die opponente van die destydse Suid-Afrikaanse Weermag (SAW) nou aan bewind is.

Oudsoldate van Suid-Afrika word baie keer stroef behandel deur hul eie landgenote, net soos Amerikaanse soldate van die Vietnamese-oorlog destyds stroef behandel is deur baie Amerikaners weens media propaganda. Die film Rambo met Sylvester Stallone in die hoofrol, beeld die fiktiewe verhaal uit van ‘n oorlogsveteraan wat in Amerika deur sy landgenote ge-viktimiseer word. Anders as die Vietnamese-oorlog, was die doel van die Suid-Afrikaanse soldaat egter om sy eie landgenote te beveilig teen terreurdade voordat insypelaars nog die land se grense kon oorgesteek.

Oudsoldate van die SAW verkies agter om na die “Bosoorlog” te verwys aangesien hierdie stryd nie net langs die kaplyn op die grens van Angola gevoer is nie, maar ook in ander gebiede soos die Krugerwildtuin en selfs binne en buite die landsgrense. Die populêre media, wat deesdae die huidige regerings van Suid-Afrika en Namibië goedgesind is, gebruik egter die term “Grensoorlog” met verwysing na die primêre konflik area. So is daar ook verskille in die benamings vir die strydende groepe. Die voormalige terroriste is nou bekend as “vryheidsvegters”, terwyl daar soms neerhalend na oudsoldate verwys word as “apartheid soldiers”.

Die Bosoorlog het afgespeel teen die agtergrond van die Koue-oorlog tussen die Ooste en Weste, waar kommunistiese ideologieë as die grootste bedreiging vir Westerse beskawings beskou was. Met die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party aan die kant van die ANC, SWAPO en ander groepe, wat dan ook opleiding in die kommunistiese VSSR ontvang het, was die stryd van die Suid-Afrikaanse soldaat dus nie teen swart bevolkingsgroepe gemik nie, maar eerder teen ‘n ideologie wat deur diktators verkondig was en wat gedreig het om Westerse beskawings van hul vryheid te ontneem. Daarom is swart bevolkings ook in die SAW opgeneem as kamerade vir ‘n gesamentlike stryd teen hierdie ideologie, terwyl politieke propaganda hierdie oorlog graag valslik as ‘n rasse-konflik deur die “Apartheidsregime” wil voorhou.

Hoewel die SA Weermag dan as militêre oorwinnaars uit die stryd kon tree, is die stryd op politieke terrein verloor en word Swart Ekonomiese Bemagtiging deesdae in rassistiese wetgewing gebruik om oudsoldate van hul ekonomiese bestaansreg te ontneem. Daarbenewens ontvang die sogenaamde “vryheidsvegter-veterane” ‘n pensioen van die Suid-Afrikaanse Regering, terwyl “militêre-veterane” meesal aan hul eie lot oorgelaat word. Die “Suid-Afrikaanse Troepie” en held van gister, is vandag ‘n militêre-veteraan; maar vandag word hy in baie opsigte soos ‘n verstoteling in die land behandel wat hy met sy lewe verdedig het.

Die dokumentêre film getitel “Grensoorlog” is reeds ‘n geruime tyd gelede uitgereik, en poog om perspektief te verleen vanaf beide kante gedurende die Bosoorlog. Die film adresseer egter nie die huidige diskriminasie en viktimisering van oudsoldate van die SAW nie.

Die dokumentêre film (Grensoorlog – Episode 1 tot 26) volg hierna en is slegs sigbaar vir geregistreerde gebruikers. Die helde aan die kant van die SAW, sal egter altyd helde bly en sal nooit vergeet word nie. Ons doen ‘n beroep op alle besighede en werkgewers in Suid-Afrika, om geleenthede te skep en hulp te verleen aan ons oudsoldate wat tans gemarginaliseer word weens Swart Ekonomiese Bemagtiging (Dit is alle blanke mans bo die ouderdom van ongeveer 45 jaar).

Boerevolk Erfenisbewaring