Advertensies

Adverteer vandag in Afrikaanse Nuus vir koste-effektiewe besigheidsblootstelling. Afrikaanse Nuus bied tans advertensie geleenthede in drie kategorieë naamlik:

 • Voorblad Advertensies,
 • Binne-Berig Advertensies, en
 • Volblad Advertensies

Gedetailleerde besonderhede volg hierna.

LW: Alle advertensies word vir ‘n volle maand op Afrikaanse Nuus se webblad vertoon tensy langer periodes andersins aangedui word. Advertensies word dus nie net eenmalig vertoon soos in gedrukte publikasies, uitsendings of per geleentheid soos in ander media nie!!!

VOORBLAD ADVERTENSIES - KLIK HIER VIR INFORMASIE
BINNE-BERIG ADVERTENSIES - KLIK HIER VIR INFORMASIE
VOLBLAD ADVERTENSIES - KLIK HIER VIR INFORMASIE
AANVULLENDE PRIMA BLOOTSTELLING - KLIK HIER VIR INFORMASIE

 

NOTAS

ADVERTENSIE SPESIFIKASIES

Alle advertensies, grafika en ander media moet aan die volgende spesifikasies voldoen:

 1. Grafika Groottes in Pixels (px)
  1. Vierkantige Advertensies = 500 x 500
  2. Langwerpige Horisontale Advertensies = 640 x 80
  3. Landskap Foto’s = 640 x 480
 2. Grafika Formate
  1. Slegs JPG word aanvaar vir statiese grafika of foto’s.
  2. GIF en PNG word aanvaar vir grafiese animasies. Hierdie formate verbruik egter ongeveer 10 keer meer data as JPG en lei tot onnodige data verbruik vir ons lesers. Daarom word GIF en PNG slegs vir grafiese animasies toegelaat en NIE vir statiese grafika nie.
  3. Die gebruik van BMP en ander grafiese formate word verbied.
 3. Die vertoon van grafiese geweld, kru- of vloekwoorde, bloed, pornografie, seks-items, gewaagde foto’s, dwelms, sigarette of ander verbode items word nie in advertensies toegelaat nie. Geen flitsende of springende grafika sal gebruik word nie.

VOORWAARDES

 

Alle advertensies is onderworpe aan die volgende voorwaardes:

 • Afrikaanse Nuus behou die reg voor om enige advertensie te weier. Geen advertensies wat strydig met wetgewing is of wat pornografie, dwelms, dobbel, haatspraak of ander obskure produkte of aktiwiteite bevorder, sal aanvaar word nie. Die Redaksie se besluite hieroor is finaal en geen motivering of verdere skrywes sal hieroor gevoer word nie.
 • Indien ‘n adverteerder reeds vir ‘n advertensie betaal het en die advertensie word geweier, sal die oorspronklike transaksie bloot omgekeer word. Afrikaanse Nuus sal geensins enige ander betaal metode as die oorspronklike transaksie gebruik vir enige terugbetalings nie.
 • Alle advertensie-pryse sluit grafiese ontwerp- en/of produksiekoste uit.
 • Adverteerders kan hul eie grafika vir advertensies verskaf, of andersins moet ‘n addisionele bestelling geplaas word vir die grafiese ontwerp en produksie van ‘n advertensies. Grafiese ontwerp van advertensies deur Afrikaanse Nuus se grafiese kunstenaars, word totaal aan die kreatiwiteit van die grafiese ontwerpers oorgelaat. Enige spesifikasies wat deur adverteerders verskaf word, sal slegs as ‘n riglyn vir grafiese ontwerpe dien.
 • Grafika en media vir advertensies moet voldoen aan al die standaard spesifikasies insluitend afmetings, formaat en verkieslik ook die kleurskema vir die betrokke advertensieruimte.
 • Indien ‘n advertensie bestelling ontvang word sonder geskikte grafika of ‘n bestelling vir grafiese ontwerp, behou Afrikaanse Nuus die reg voor om die advertensie af te keur of om die advertensie te plaas in gewone teks of ‘n grafiese weergawe van gewone teks.
 • Alle advertensies word vir ‘n volle maand geplaas en word daarna verwyder tensy ‘n langer periode vooraf deur die adverteerder gekies word.
 • Indien advertensieruimtes vol bespreek is, sal voorkeur verleen word aan adverteerders volgens die datum volgorde wat betalings vir advertensies ontvang word. Ander adverteerders se advertensies sal dan op ‘n latere datum geskeduleer word, of addisionele advertensieruimte sal daarvoor ingeruim word indien moontlik en wenslik.
 • Afrikaanse Nuus behou die reg voor om advertensie-pryse aan te pas sonder aankondigings. Vooraf betaalde advertensies sal na prysaanpassings steeds geakkommodeer word teen dieselfde tarief wat geldig was voor die prysaanpassings, terwyl die nuwe tariewe betaalbaar sal wees op alle bestellings wat na die prysaanpassings ontvang word.