Advertensies en Borge

Die volgende geleenthede is beskikbaar. Klik op die betrokke knoppie om meer uit te vind.

ADVERTENSIES

Afrikaanse Nuus het ‘n horde gewaardeerde en meelewende lesers. Ons bied uitstekende bemarkingsgeleenthede aan gemeenskappe, organisasies, besighede en individue. Vind gerus meer uit oor advertensiegeleenthede by Afrikaanse Nuus deur op die knoppie hierna te klik.

VRYWILLIGE BYDRAES

Ons het talle vriende in Suid-Afrika en in die buiteland wat graag op een of ander wyse wil meeleef en wat ‘n positiewe bydrae wil lewer tot tot die opheffing van volksgenote en Afrikaanse Nuus. Daar is egter talle persone wat nie altyd die tyd beskikbaar het om self aktief betrokke te raak nie. Vir daardie persone en ander wat graag wil, bied ons dan ook die geleentheid om ‘n finasiële bydrae te maak.

BORGSKAPPE

Borgskappe is sekerlik die mees effektiewe metode van bemarking en dit bied ook uitstekende voordele:

  1. Dit moedig verslaggewers en skrywers aan om oor ‘n bepaalde onderwerp te skryf. Hoe meer daar oor die onderwerp geskryf word, hoe meer lok dit die publiek wat belang stel in daardie onderwerp en hoe beter is die blootstelling vir die borg.
  2. Dit verleen prominente en herhaalde blootstelling aan die borg binne ‘n bepaalde teiken mark waar daar reeds belangstelling oor die betrokke onderwerp is. Sodoende word ‘n handelsmerk dan ook algemeen bekend onder die publiek en kan dit selfs ‘n huishoudelike naam word onder aanhangers, wat gewoonlik eerder bekende handelsname ondersteun tydens aankope.
  3. Dit stel die borg ook in staat om projekte of doelwitte te finansier wat vir die borg na aan die hart lê, terwyl die uitgawes meesal van belasting verhaal kan word. Wees dus slim en slaan twee vlieë met een slag indien moontlik
  4. Die borg hoef nie soseer personeel vir bemarking aan te stel nie; dit word vir hom gedoen en die borg kan dus eerder fokus op publieke skakeling met die regte persone. Die skakeling kan ook natuurlik ook deur skakelpersone gedoen word om die beeld van die besigheid of organisasie te bevorder.